Stedendriehoek

‘Zonder Jezus is kerst mis’

De Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn komt sinds enkele jaren samen in de Victorkerk aan de Jachtlaan 187. Predikant aldaar is sinds 2018 ds. A.A.F. (Alfred) van de Weg. “Deze kerk staat op het grensvlak van een Apeldoornse wijk met mensen uit verschillende sociale klassen. We vervullen hier echt een brugfunctie voor de buurt.”

Van de Weg vraagt speciale aandacht voor de kerstzangavond die, en alle kerken in ons land hebben hetzelfde euvel, dit jaar niet het gezellige samenzijn van de gemeenteleden en buurtbewoners gaat worden. “Vorig jaar zaten er nog een paar honderd mensen in de kerk, dat gaat nu niet gebeuren om alle bekende redenen. Maar daar hebben we wat op gevonden. De kerstzangavond zal te zien zijn via een videopname, die te vinden is op de website van de Victorkerk.” Toch is de kerk donderdag 24 december niet gesloten. “Wie wil, kan binnenlopen en de kerstzangavond via een scherm volgen. Ook is er een looproute met verschillende uitbeeldingen waarin het kerstevangelie naar voren komt en zal er een welkomstcomité zijn.”

Om de eerder vermelde brugfunctie van de kerk voor de wijk nog eens te onderstrepen, is het kerkportaal drie keer in de week open voor toevallige passanten. Van de Weg: “Zij kunnen gewoon even binnenwandelen om daar te bidden en iets op te schrijven in het gastenboek. Vanaf januari 2021 hebben we, in deze vreemde coronatijd, ook een inloopochtend op vrijdag, vooral gericht op mensen die zich eenzaam voelen nu ze bijna niemand meer persoonlijk kunnen ontmoeten.” Maar er is meer: via de zogenoemde Victornieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt, worden de vele verbindende activiteiten binnen de kerk gedeeld met de buurt. “Onze gemeente is jong en telt ongeveer 600 leden uit Apeldoorn en nabije omgeving. Als voorganger verlang ik ernaar de gemeente te dienen, ook in deze ingewikkelde tijd. Kerkenraadsleden helpen daarbij en ook onderling wordt er naar elkaar omgezien.”

Geestelijke nood

De predikant zag de afgelopen negen maanden veel geestelijke nood en draaide dubbele diensten om de gemeenteleden meer gelegenheid te geven de kerk te kunnen bezoeken. “Gods woord is goed voor alle mensen, zeker ook in tijden van grote nood. Daarbij moet ik ook te allen tijde toegankelijk (s)preken. óók voor mensen zonder een christelijk kader en natuurlijk ook voor kinderen. Voor hen hebben we trouwens hun eigen kinderevangelisatieclub. Belangrijk is in elk geval dat de mensen hoop en zingeving ontvangen in de boodschap die ik breng.”

De boodschap die Van de Weg tijdens deze bijzondere kerst wil meegeven, is vooral een antwoord op de vraag: ‘Ís dit wel een andere kerst dan andere jaren?’ “Dat lijkt wel zo te zijn, vanwege alle regels en protocollen. En toch zeg ik nee, want voor God is er niets veranderd. Hij heeft destijds zijn kwetsbaarheid getoond door de afstand tussen ons en Hem te overbruggen en zijn Zoon geboren te laten worden. Jezus is onder ons gekomen. Dat is de kern van Kerstmis: God met ons. Ik zeg daarom: ‘Zonder Jezus is kerst mis’. De kerstviering en de -zangavond mogen er dan anders uitzien dan we met z’n allen gewend waren, kerst blijft onverminderd het feest van licht en hoop.” Voor meer informatie: www.victorkerk.nl