Stedendriehoek

Zomerschool weer van start

APELDOORN – Deze week begint het derde seizoen van de Zomerschool van de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, bedoeld voor basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Tijdens de zomer keren ze, twee dagdelen per week, even terug in de schoolbanken.

Het is een mooie kans voor basisschoolgaande kinderen om met een goede start het nieuwe schooljaar te beginnen. De komende zes weken gaan docenten en docent-leerlingen met de kinderen aan de slag voor de vakken taal, lezen en rekenen. In een ontspannen sfeer kunnen de kinderen werken aan hun ontwikkeling; zo lopen zij straks weer gelijk met – en hebben misschien zelfs een voorsprong op – hun medescholieren.

Er wordt in kleine groepjes lesgegeven in de drie basisvakken voor verder onderwijs. Er wordt lesgegeven volgens de methodiek ‘Maatwerk’. Dit is een remediërend programma en is voor alle kinderen van toepassing, aangepast op het groepsniveau van het kind. De stof van het afgelopen schooljaar wordt herhaald en door het privéonderwijs kan er ook extra aandacht gegeven worden aan de onderdelen waar het kind meer moeite mee heeft.

Alle kinderen starten om 09.00 uur in wijkgebouw De Stolp. Daar gaan alle kinderen om de beurt twee weken kennismaken met CODA. De kinderen die les hebben in CODA, worden met een bus gebracht en gehaald. Bij CODA staat een educatief leesprogramma op de agenda, de kinderen gaan kennismaken met CODA ExperienceLab (innovatie en digitale vaardigheden) en krijgen een cultureel leesprogramma in spelvorm aangeboden.

In De Stolp begint de dag met bijpraten en de kinderen voor te bereiden op wat er die ochtend gaat gebeuren. Tijdens het eerste tijdvak wordt aandacht besteed aan rekenen. Dan is er even een moment van (buiten) spelen en volgen er twee tijdvakken, met tussenliggende pauzemomenten, waarin aandacht wordt besteed aan taal en lezen. De dag wordt steeds afgesloten met een gezellig spel- of muzikaal moment. Om 12.00 uur vertrekken de leerlingen weer naar huis.

Diploma
Alle leerlingen van de Zomerschool ontvangen aan het einde van dit programma een diploma als beloning voor hun inzet. Ook worden zij verwend met een cadeau dat hun wordt aangeboden door de Bobbie Foundation. Donderdag 18 augustus wordt de Zomerschool om 11.00 uur samen met de ouders feestelijk afgesloten. Voor meer informatie over Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst kan men bellen met 085-0471774 of zie de website www.leergeldapeldoornvoorst.nl.