Stedendriehoek

Zeldzame bomen

HOOG SOEREN – Tijdens een inventarisatie van een monumentale boerderij in Hoog Soeren werden twee bomen aangetroffen die niet uit de meestal gebruikelijke Hollandse linden Tilia x europea bestaan, maar vallen onder de ‘wilde’ Zomerlinde en dan wel de ondersoort Tilia platyphyllos subsp.’cordifolia.

Peter Alexander Lubbers, adviseur Bos en Natuurbeheer, is blij met de vondst: “De bomen dienden vroeger hoogstwaarschijnlijk als leibomen voor een boerderij. Het gebouw zelf is echter allang verdwenen en dan blijven de linden, zoals zo vaak gebeurt, als getuigen achter. Dit subtype van de Zomerlindes komt in het wild enkel voor in Nederlands laatste lindenbos in het Savelsbos in Limburg. Verderop in het dorp staan nog meer interessante oude linden die tevens bijdragen aan de groene erfgoedwaarde, maar deze bomen behoren tot de meer gebruikelijke Hollandse linden. Waarom de planter destijds koos voor deze Zomerlinden en, interessanter nog, hoe ze zijn verkregen, blijft een intrigerend raadsel. Al met al onderstrepen deze bomen het cultuurhistorisch belang van het sinds 2009 terecht aangewezen beschermde dorpsgezicht van Hoog Soeren.”