Stedendriehoek

Woontoren te hoog gegrepen?

De bouwplannen voor het braakliggend terrein tegenover McDonald’s aan de Hofstraat zijn vorige week voorgelegd aan Apeldoorn. Vanwege de hoogte van de geplande woontoren en de bebouwingsoppervlakte is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De woontoren is onderdeel van het project met de naam ‘De Hoofdstraat’.

Omdat het bouwplan qua hoogte en bebouwingsoppervlakte niet aansluit op het geldende bestemmingsplan, is een wijziging nodig. Het plan ‘De Hoofdstraat’ voorziet in de realisatie van circa 2.600 m2 bruto vloeroppervlakte commerciële ruimte op de begane grond en 139 woningen op de verdiepingen. Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van woningen en commerciële ruimte toe. De start van de bouw is begin 2022 gepland. Dit is afhankelijk van de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure. De bouwperiode duurt 2 tot 2,5 jaar. De bouwplannen zijn te vinden op www.apeldoorn.nl/dehoofdstraat. Wie zijn of haar mening wil geven over het plan, leest daar ook op welke manier dat mogelijk is.

Het Stadspark van Apeldoorn

De initiatiefnemers Van Berlo en Nikkels hebben het ontwerp in 2020 aangepast. Belangrijke aanpassing is het groen langs de gevel, op het dak en op de balkons. Er zijn 19 woningen toegevoegd aan het eerdere ontwerp. Het totaal aantal woningen komt hiermee op 139.

In de binnenstad van de toekomst kijkt de gemeente Apeldoorn ook naar nieuwe vormen van mobiliteit. Zo wil ze het gebruik van deelauto’s stimuleren. Van Berlo en Nikkels hebben hierover afspraken gemaakt met een bedrijf dat elektrische deelmobiliteit aan gaat bieden aan de bewoners van ‘De Hoofdstraat’. Hiermee sluit dit gebouw aan bij de ambities van de Apeldoornse binnenstad.