Stedendriehoek

Wijziging datum Wee-Wee Café

APELDOORN – In verband met Hemelvaart op de 4e donderdag van deze maand, is het Wee-Wee Café een week naar voren geschoven. Op donderdag 18 mei wordt er een stadswandeling gemaakt onder leiding van een stadsgids. Er worden historische feiten verteld en deelnemers worden geattendeerd op mooie plekjes. Dit keer verloopt de route rondom het station.

“We verzamelen om 9.45 uur bij de Herberg,  Deventerstraat 40. Na een kopje koffie vertrekken we  om 10.00 uur vanaf de Herberg.  Tussen 11.45 en 12.00 uur hopen we daar dan weer terug te zijn.

Behalve dat we mogen genieten van alles wat ons wordt verteld en ons opmerkzaam wordt gemaakt, is er ondertussen ook gelegenheid om weer bij te praten en/of nader kennis met elkaar te maken.”

Wil je ook meewandelen of nieuwsgierig geworden naar de activiteiten van het Wee-Wee Café? Meld je dan aan via weeweecafeapeldoorn@gmail.com