Stedendriehoek

Wijkhoofd ontvangt zilveren collectebus als dank

Deze week wordt ook in Apeldoorn weer gecollecteerd voor KWF Kankerbestrijding. Ondanks de coronamaatregelen gaat KWF als eerste goede doel toch langs de deuren, zij het met een veilig protocol voor de collectanten.

In het kader hiervan werd wijkhoofd mevrouw M.J. de Leeuw-Pellikaan (90 jaar) bedankt voor 40 jaar trouwe inzet. Zij ontving hiervoor de zilveren collectebus en een oorkonde, uit handen van de hoofdcoördinator van KWF Apeldoorn Gerard Ernst.