Stedendriehoek

Wethouder Harjo Pinkster blikt terug op economische gevolgen coronacrisis, maar kijkt ook vooruit: ‘Bij heropening liggen alweer grote opgaven voor ons’

Alweer zeven jaar is Harjo Pinkster in functie als wethouder in de Gemeente Voorst. Hij heeft onder andere Economische Zaken in zijn portefeuille en zeker ook de economie heeft het voorbije coronajaar flink onder druk gestaan, zowel landelijk alsook in Voorst. Na ruim een jaar crisis is het tijd om de balans in de gemeente op te maken. “Globaal? Met een derde van de ondernemingen is het ontzettend goed gegaan, met een derde gaat het redelijk goed maar er moeten nu geen gekke dingen meer gebeuren, met een derde gaat het helaas slecht.”

Als je er een grafiek op loslaat, krijg je een taart met drie even grote punten, maar een feesttaart is het ook in Voorst niet. “Iedereen kan de financiële steun erg goed gebruiken”, knikt Pinkster. De vraag welk segment het ’t zwaarst te verduren heeft gehad, is een schot voor open doel. “De horeca heeft het uiteraard heel beroerd gehad”, beaamt de wethouder. “Maar sommige beroepsgroepen die wél eerder open mochten, kwamen ook weer in de problemen hoor. De kappers mochten weer knippen, maar als hun klanten dan zijn geweest, komen die ook veelal een week of zes niet meer terug. Daar sta je niet altijd bij stil. Naast de horeca hebben ook de leisure-activiteiten het bijzonder moeilijk gehad.”

De wethouder heeft er afgelopen jaar naar gestreefd om met de ambtenaren en de segment-overstijgende Denktank het overzicht te bewaren over de economisch getroffen ondernemingen in de gemeente, maar sommige daarvan bleven simpelweg onder de radar. “We hadden bijvoorbeeld een heel goed zicht op ondernemers die aan consumenten leveren, maar zeker de business-to-business bedrijven waren voor ons lastig te peilen, vooral zij die geen beroep op de steun hebben gedaan. Voorst is natuurlijk een kleine plattelandsgemeente zonder grote, beursgerichte ondernemingen. Er zijn in onze gemeente weliswaar uitschrijvingen geweest bij de Kamer van Koophandel, maar die zijn niet per se te herleiden tot faillissementen. Dat is in elk geval een goed teken.”

Transparantie

Voor de bestuurders van de gemeente waren de kabinetsbesluiten ook telkens een aandachtspunt, want soms was een onderneming ook niet in één hokje te duwen. “Is Pitch & Putt nu sport of leisure? Met andere woorden: open of dicht? Die discussies zijn er wel geweest. Waarom wel ‘food’ op de markt en ‘non-food’ niet? Lastig hoor. Wij hadden als gemeentebestuur een voorlichtende rol hierin en vervolgens een handhavende. Fijn om te vermelden is dat wij als gemeentebestuur waardering mochten ontvangen voor onze transparantie gedurende dit hele traject. Samen met de gemeente Apeldoorn hebben we de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, de Tozo, uitgezet. Van de andere regeling, Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK), is relatief weinig gebruik gemaakt.”

Lokaal winkelen

De gemeente heeft dan ook alles op alles gezet om de ondernemingen in Voorst onder de aandacht te brengen én houden van de inwoners. Wie de dorpen van Voorst binnen reed, zag bij de toegangswegen al de grote campagnezuilen met de aansporing om lokaal te winkelen. “Voorts gaven we op onze gemeentepagina in het Voorster Nieuws steeds drie ondernemers het woord. Dat lokale aspect hebben we dus voortdurend ondersteund en gepromoot. Natuurlijk, het online shoppen heeft het afgelopen jaar een hoge vlucht genomen, maar dat speelde ook al vóór de crisis. We moeten niet de illusie koesteren dat we kunnen concurreren met Amazon en Bol.com, maar het is wel zaak dat we de lokale webshops in beeld brengen en houden. Het is ook niet onze intentie om het online shoppen nu terug te dringen, maar te streven naar een combinatie van webshops en het bevorderen van het fysieke contact met de ondernemers, de ontmoeting.” En er komen bij de heropening van de winkels en andere ondernemingen meer grote opgaven om de hoek kijken, stelt Pinkster vast. “Want we moeten met z’n allen ook door op de ingeslagen weg naar een duurzamere gemeente.”

Financiële gevolgen

Terugblikkend op het coronajaar kan de wethouder niet anders concluderen dan: “Wij hebben onze ondernemers redelijk kunnen compenseren, ook dankzij de hulp van de provincie en het Rijk. De potjes met geld die hiervoor waren bedoeld, hebben we daar ook volledig voor ingezet. Datzelfde geldt ook richting de verenigingen in onze gemeente. Maar hoe de financiële gevolgen voor Voorst uiteindelijk gaan uitpakken, zullen we nog moeten afwachten. Immers, wat gaat de werkloosheid doen? Komt er in 2022 meer leegstand in Twello en welk effect heeft dat dan op bijvoorbeeld de reclamebelasting? Zoveel onzekerheden nog. Laten we nu vooral hopen dat straks alle zwaar getroffen branches weer veilig kunnen opstarten: de campings, de evenementenbranche. En dat we deze zomer, met hopelijk weer volle terrassen en campings, kunnen terugkijken op een bijzonder jaar en dan tegen elkaar kunnen zeggen: we hebben het al met al hier niet zo slecht gedaan.”