Stedendriehoek

Wethouder Detlev Cziesso: ‘Iedereen mag er zijn in onze mooie gemeente’

Bij raadsbesluit is Apeldoorn uitgeroepen tot Regenbooggemeente. Een Regenbooggemeente is een gemeente die beleid voert voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s). De gemeente geeft dit beleid, samen met allerlei partners, in Apeldoorn vorm.

Verantwoordelijk wethouder Detlev Cziesso: “Nu de gemeenteraad besloten heeft om Apeldoorn ook symbolisch uit te roepen tot Regenboogstad, kan ik dat alleen maar toejuichen. Daarmee zeggen we dat iedereen er mag zijn in onze mooie gemeente. Soms is het goed om dat nog eens even extra te benadrukken, bijvoorbeeld voor die jongere die het thuis moeilijk heeft, voor de amateursporter die er niet voor durft uit te komen, of voor de oudere die plotseling op latere leeftijd wordt gediscrimineerd. Laten we iedereen de ruimte geven om lief te hebben wie hij of zij wil.”

Steeds meer Nederlanders hebben uitgesproken positieve opvattingen over homoseksualiteit en biseksualiteit. In Nederland zijn meer dan 80 steden inmiddels Regenbooggemeente. Wel hebben LHBTI’s nog steeds te maken met negatieve reacties en geweld.