Stedendriehoek

Werkzaamheden Plein van de Stad starten 1 oktober in Apeldoorn

Ruim twee jaar na de grote verkiezingen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe Plein van de Stad achter de schermen in volle gang. De werkzaamheden starten op 1 oktober. Het winnende ontwerp met de markthal wordt gerealiseerd, er komen extra bomen en een veiliger fietspad nabij de bushaltes.

Omdat het huidige bestemmingsplan geen bouwwerk zoals de markthal toestaat, is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Vanaf donderdag 10 juni kan men de voorgestelde wijziging op het bestemmingsplan inzien via apeldoorn.nl/pleinvandestad of via ruimtelijkeplannen.nl.

Het winnende ontwerp is het afgelopen jaar verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hierin is gekozen voor het toevoegen van extra bomen, zodat het nieuwe plein nog beter past bij de plannen voor het Stadspark van Apeldoorn. Met marktondernemers onderzoekt de gemeente de meest efficiënte indeling op het plein voor de weekmarkt op zaterdag.

Werkzaamheden tot eind voorjaar 2022

De ondergrondse fietsenstalling maakt plaats voor een bovengrondse stalling in de buurt van het Plein van de Stad. Naar een goede locatie wordt nu gezocht. In de huidige verkeerssituatie loopt het fietspad voor de bushalte langs. De bus en fietsers kruisen elkaar. Tegelijk met de werkzaamheden aan het Plein van de Stad wordt deze verkeerssituatie verbeterd door het fietspad te verplaatsen achter de bushalte.

De werkzaamheden aan het Plein van de Stad gaan impact hebben op bewoners en ondernemers rondom het plein, maar natuurlijk ook op bezoekers van de stad. Om overlast zo beperkt mogelijk te houden, gaat de gemeente in overleg met omwonenden en ondernemers. Bezoekers van de stad worden zo goed mogelijk langs de werkzaamheden geleid en horeca en winkels zullen zo goed mogelijk bereikbaar blijven. De werkzaamheden zijn eind voorjaar 2022 klaar.

Verplaatsing weekmarkt

De markt zal tijdens de werkzaamheden verplaatst worden naar het gebied Hofstraat/Kanaalstraat. Dit is de standaard locatie waar de markt naar uitwijkt als het Marktplein niet beschikbaar is. Over de details rondom de verplaatsing wordt voor de zomervakantie contact opgenomen met ondernemers en bewoners in de omgeving van de Hofstraat/Kanaalstraat.