Stedendriehoek

Welkome schenking voor Voedselbank

Foto: Hetty Heddema (midden), voorzitter van de Voedselbank Apeldoorn, wordt geflankeerd door Anita Zengerink en Hans de Rooij van Lions Appelthorn.

Onlangs ontving Voedselbank Apeldoorn een welkome schenking van Lions Appelthorn. De opbrengsten van de clubquiz, van de kerstpakkettenactie en de bespaarde kosten van de door corona gecancelde maandelijkse clubdinerbijeenkomsten van de serviceclub, brachten een bedrag van €1.500,- op. Dit bedrag gaat Voedselbank Apeldoorn besteden aan de inkoop van extra levensmiddelen, als aanvulling op de voedselpakketten die de organisatie wekelijks verstrekt.

Voedselbanken zijn afhankelijk van de gratis aanvoer van leveranciers zoals supermarkten, groothandels en bakkers. Die aanvoer varieert qua producten en hoeveelheden. Het komt soms voor dat langer houdbare basisproducten als pasta, rijst en meel tijdelijk niet of niet voldoende geleverd worden. Voedselbank Apeldoorn gebruikt donaties voor de incidentele aanschaf van deze producten, zodat cliënten altijd een volwaardig en voedzaam levensmiddelenpakket ontvangen.

Tijdens de ledenbijeenkomst van Lions Appelthorn op woensdag 9 september in Restaurant De Boschvijver, geeft Voedselbank Apeldoorn-voorzitter Hetty Heddema een presentatie over het werk van de Voedselbank.

Instanties op één plek

In Deventer willen de Voedselbank, Kledingbank en Speelgoedbank samen een bedrijfsverzamelgebouw betrekken. Daar kunnen dan ook andere instellingen spreekuur houden. Om dat mogelijk te maken, verstrekt het college van burgemeester en wethouders een jaarlijkse subsidie van €32.500. De Voedselbank heeft extra ruimte nodig, nu tijdens de coronacrisis meer pakketten worden uitgegeven. De Speelgoedbank en de Kledingbank zijn nu nog gehuisvest in het pand KeizersKracht in Keizerslanden, maar dat gebied wordt herontwikkeld. De organisaties komen samen in hal 15, tegenover de huidige locatie van de Voedselbank. Het Regionale Distributiecentrum van de Voedselbanken blijft op de huidige locatie.