Stedendriehoek

Wat is een PMO, en wat is de meerwaarde voor jouw bedrijf?

Een PMO is een preventief medisch onderzoek dat op verschillende manieren kan worden ingericht. Het is een verzameling van methoden waarmee de gezondheid van medewerkers preventief wordt onderzocht om die gezondheid te bevorderen. Het is belangrijk te weten wat een PMO precies inhoudt, aan welke arbo-verplichtingen je als werkgever moet voldoen en wat een preventief medisch onderzoek voor jouw medewerkers kan betekenen.

Verplicht

In de Arbowet (artikel 18) is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn hun medewerkers periodiek in de gelegenheid te stellen om een gezondheidsonderzoek te ondergaan dat erop gericht is de risico’s die samenhangen met de arbeid te voorkomen of beperken. Als werkgever vul je zelf in hoe je aan deze verplichting voldoet. Dit kan middels een PAGO of bijvoorbeeld een PMO. Werknemers zijn nooit verplicht mee te doen aan een onderzoek dat hun wordt aangeboden.

Een arbodienst kan je helpen met het inrichten en uitvoeren van een periodiek medisch onderzoek in het kader van de Arbowet. Ook kunnen de specialisten van een arbodienst helpen met het opstellen van een preventiebeleid. Hier kan het PMO een belangrijk onderdeel van zijn. Gezondheidsrisico’s worden vroeg opgespoord en aangekaart, zodat er preventief gehandeld kan worden.

PMO en PAGO

Naast het PMO heb je het PAGO. Er is echter een belangrijk verschil tussen de twee. Een PAGO is een Periodiek Arbeidgezondheidskundig Onderzoek. Zoals de naam al zegt richt dit onderzoek zich op de medische gezondheid van werknemers in relatie tot het werk dat zij uitvoeren en de geldende arbo-normen. Een preventief medisch onderzoek is breder ingericht. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar gezondheidsrisico’s die samenhangen met het werk dat de medewerker uitvoert, maar ook naar zijn of haar algehele gezondheid. Het PMO heeft hierdoor een bredere blik en kan meer gezondheidsproblemen onderscheppen.

Preventief onderzoek

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom kan een preventief medisch onderzoek onder werknemers erg waardevol zijn om verschillende fysieke of mentale kwalen vroeg op te sporen. Hoe eerder deze problemen aan het licht komen, hoe eerder er maatregelen genomen kunnen worden om de klachten te verminderen of volledig op te lossen. Dit zorgt er niet alleen voor dat er minder verzuim plaatsvindt, maar ook dat medewerkers beter in hun vel zitten en zich gehoord voelen.