Stedendriehoek

Warm welkom voor Canadese gasten

APELDOORN – In 2025 komen ongeveer 20 Canadese gasten naar Apeldoorn. Het Apeldoorn-Burlington Comité werkt aan een warm onthaal van deze burgers uit de partnerstad. Daarvoor zoekt het comité een aantal gastgezinnen.  De Canadese gasten zullen aanwezig zijn bij de herdenkingen en festiviteiten naar aanleiding van de bevrijding komend jaar 80 jaar geleden. Apeldoorn werd bevrijd door hoofdzakelijk Canadese militairen. Vanaf 28 april 2025 tot en met 7 mei 2025 wil het Apeldoorn Burlington Comité deze Canadese gasten graag onderbrengen bij inwoners van Apeldoorn. Dat kunnen echtparen zijn, maar ook individuele personen. In het verleden leverde dat fantastische contacten op en heel vaak vriendschappen voor het leven.

Bij elkaar passen
Om de gastvrijheid tot een groot succes te maken kijkt het comité ook naar een zo goed mogelijke ‘match’. Er wordt gekeken naar leeftijd, belangstelling, hobby’s, mobiliteit en zo meer. Ton van Laarhoven verduidelijkt: Het is de bedoeling dat de gasten een prettige slaapplaats krijgen met ontbijt. ’s Morgens ontbijten gastfamilies met de gasten die daarna naar een van de activiteiten gaan die het ABC organiseert.”
Gastgezinnen wordt de mogelijkheid geboden, geheel vrijblijvend maar wel op eigen kosten, deel te nemen aan het grootste gedeelte van het programma. Van Laarhoven: “Meestal is dat in Apeldoorn of omgeving.” Het programma bestaat voor het merendeel in het teken van 80 jaar bevrijding van Nederland en van Apeldoorn in het bijzonder.” Mede-organisator Jan Koorenhof merkt op dat het scheelt als je het Engels een beetje machtig bent. “Het gezelschap bestaat voor een groot deel uit gepensioneerde mensen.”

Leuke uitwisseling
Apeldoorn dankt een deel van zijn bekendheid in Canada aan de parades en uitwisselingen met veteranen die tussen 1985 en 2010 elke 5 jaar plaatsvonden. In 2025 zullen nazaten van omgekomen militairen en veteranen naar Nederland komen voor herdenkingen. “Dat markeert nog eens hoezeer we blij mogen zijn met de vrede en vrijheid in ons deel van de wereld en tegelijkertijd welke inspanningen nodig zijn om die vrijheid verdedigen en te handhaven.” Aldus de leden van het AB-Comité. “Dat leidt tot mooie momenten, soms emotioneel, maar vaker nog tot vreugde en dankbaarheid. We zoeken tussen de 10 en 15 gastgezinnen die daaraan een bijdrage kunnen leveren.