Stedendriehoek

Vrede vereist voortdurende aandacht

Vrede lijkt vanzelfsprekend, maar de realiteit is anders. Het vereist voortdurende aandacht, vooral in een tijd van toenemende onverdraagzaamheid in onze eigen samenleving en onophoudelijk geweld elders. Gelukkig zijn er diverse mensen en organisaties die verandering in deze situatie willen brengen.

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor burgers en lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

Van 16 tot en met 24 september vindt ook in Apeldoorn de Vredesweek plaats. Het thema van dit jaar is ‘(Ont)vrede en nu?’. Tijdens de Vredesweek van 2023 brengt Vredesweek Apeldoorn met PAX Nederland het thema (Ont)vrede en nu? samen om het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden om te zetten in hoop.

“Overal in Nederland worden deze week festivals, lezingen, workshops, vieringen, dialoogsessies, debatten en andere activiteiten georganiseerd om ons erbij te bepalen dat er nog vele (gewapende) conflicten zijn in de wereld, maar ook om stil te staan bij de polarisatie in onze Nederlandse samenleving. We willen in deze week ook uitdragen dat het anders kan door elkaar op te zoeken en aan te tonen dat ondanks onze verschillen we in vrede kunnen  samenleven.”

De Vredesweek in Apeldoorn wordt sinds 2009 georganiseerd. Een week vol activiteiten en evenementen voor verschillende leeftijden en interesses. Afgelopen jaren zijn er lezingen, dialogen, workshops, kunst en tekenwedstrijden voor kinderen en voorstellingen geweest. Deze activiteiten kwamen vanuit verschillende achtergronden, geloven en culturen. Het doel was en is de bewustwording van het belang van vrede te vergroten, iets wat in de huidige dynamische en onzekere wereld misschien wel belangrijker is dan ooit. Het helpt om even afstand te nemen van de dagelijkse routine en te reflecteren op onze wereld in een breder perspectief.

Lees alles over de activiteiten waar je tijdens de Vredesweek aan mee kunt doen op de facebookpagina www.facebook.com/VredesweekApeldoorn/