Stedendriehoek

Vluchtelingen aan de slag voor eigen bedrijf

APELDOORN – Apeldoorn heeft met input van vele maatschappelijke partners en bedrijven een plan opgesteld. Dit plan ‘Opnieuw thuis in Apeldoorn, integrale aanpak huisvesting en integratie statushouders, 2016-2019 is nu af’. Intussen wordt de uitvoering op tal van plekken in de stad en samen met partners opgepakt. Zo begint deze week een groep van vijftien statushouders met een training die hen helpt een eigen bedrijf te starten.

 

Coördinerend wethouder Johan Kruithof: “We willen in Apeldoorn dat niemand aan de kant staat, dus ook de statushouders niet. Daarom leggen we veel nadruk op werk bij de integratie. Veel vluchtelingen waren ondernemer in het land van oorsprong en willen ook hier graag aan de slag met een eigen bedrijf. Wij bieden standaard al trainingen voor startende ondernemers, maar die zijn niet toegesneden op wat deze doelgroep nodig heeft. Daarom starten we een training voor statushouders. Ik hoop dat zij allemaal na een half jaar een ondernemersplan klaar hebben en van start kunnen gaan.”

Veel animo
Er was veel animo onder statushouders voor de voorlichtingsbijeenkomst over de training. Na intakegesprekken gaat nu de eerste groep aan de slag. Een half jaar lang krijgen zij elke maandag training. Zij maken kennis met de Nederlandse regelgeving en stellen een ondernemersplan op. De deelnemers volgen naast deze training ook taallessen en inburgeringscursus. Als hun ondernemingsplan na een half jaar overtuigt, kunnen zij in aanmerking komen voor het BBZ (Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen). Dat betekent dat zij een renteloze lening krijgen om hun bedrijf te starten. Zij worden daarna een half jaar tot een jaar intensief gevolgd. Apeldoorn voert deze training uit in het kader van het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) samen met de gemeenten Epe, Brummen, Voorst, Ermelo en Harderwijk.

Proces integratienota
Werk is één onderdeel van de integratienota. Het doel is dat vluchtelingen met een verblijfsstatus die in Apeldoorn komen wonen, zo snel mogelijk een goed dak boven hun hoofd hebben, de taal leren spreken en de cultuur leren kennen, meedraaien in de gemeenschap en naar school gaan of werk vinden, en dat alles in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid. De nota is opgesteld met input van vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Apeldoornse samenleving. Eind januari 2016 was daarvoor een drukbezochte bijeenkomst. In mei was de nota in concept klaar en werd vrijgegeven voor inspraak. Nu gaat de nota met de reactienota ter vaststelling naar de gemeenteraad.