Stedendriehoek

Vitale economie voor een vitale maatschappij

Afgelopen jaar vertoonde onze economie de snelste groei van de afgelopen tien jaar. Ons bruto binnenlands product groeide met 3,1% vooral dankzij de toegenomen export. Vanwege hun economische groei waren Nederland en Spanje de twee koplopers in de Eurozone. Met onze Rijksfinanciën en de ‘profit’ van onze bedrijven zat het in 2017 dan ook wel goed.

Een belangrijke schaduwzijde van deze economische groei is de toegenomen spanning en de krapte op de arbeidsmarkt, vooral op het gebied van techniek, ICT, logistiek, zorg en horeca. In vier jaar tijd kwamen er in ons land een half miljoen banen bij en daalde de hoge werkloosheid uit de crisistijd dienovereenkomstig. Voor het eerst sinds 2008 wordt er weer gevochten om ‘people’: daarmee zit het momenteel beslist niet goed. 

Een andere belangrijke schaduwzijde van de economische groei is de grote ecologische footprint. Het wordt alleen maar moeilijker om de ambitieuze Parijse klimaatafspraken (maximaal 1,5 graad opwarming in 2030) op tijd te halen. Voor onze ‘planet’ ziet het er nog niet goed uit, en het zal nog veel voeten in aarde hebben om de klimaatafspraken na te komen. Ook in onze Cleantech Regio moeten we hemel en aarde bewegen.

Overheden, ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen in de Cleantech Regio werken hard aan de gezamenlijke agenda 2019 – 2023. De regio investeert in een schone toekomst, waarbij energietransitie en circulaire economie centraal staan. Allerlei acties om te versnellen en op te schalen zijn gericht op de nieuwe (circulaire) economie en nieuwe werkgelegenheid. Maar we mogen wel wat meer plus-denken. Neem een voorbeeld nemen aan de Brainport Regio, die visie én lef toont. Eindhoven heeft onlangs een wensenlijstje van 170 miljoen euro ingediend bij het Kabinet, dat voor regionale knelpunten in totaal 950 miljoen euro heeft gereserveerd.       

Voor wie op afstand naar de Cleantech Regio kijkt, is er wellicht niet veel zichtbaar van de vele projecten en voortgang, die wordt gemaakt. Maar wie zich een beetje verdiept, die constateert dat de Cleantech Regio werkt aan de vermindering van huishoudelijk (rest)afval, innovatiecentra voor chemie en agro, aardgasloze woningen, grootschalige zonneparken voor duurzame energie, energieabonnementen voor MKB-bedrijven, elektrisch rijden en hernieuwbare grondstoffen.

De Cleantech Regio werkt hard aan de voorwaarden voor waardevolle projecten, die zullen bijdragen aan duurzame economische groei en een vitale en toekomstbestendige economie met nieuwe werkgelegenheid. Uit ervaring weten we dat een vitale economie de basis vormt voor een vitale maatschappij, waarin wordt geïnvesteerd in goed onderwijs, goede (ouderen)zorg, kunst en cultuur, goede rechtspraak en spiritualiteit. Ziedaar de samenhang tussen people, planet, profit.  Het gaat immers om de aarde van onze kinderen, laten we er niet omheen draaien! 

Harry Webers, voorzitter Cleantech Tomorrow