Stedendriehoek

Verkeerseducatie is en blijft van groot belang

STEDENDRIEHOEK – Op het moment dat de scholen weer beginnen en ruim 90% van alle gemeenten de spandoeken weer hebben bevestigd, vragen wij om alert te zijn bij het passeren van scholieren op de fiets en bij oversteeksituaties. In deze periode is het voor ons allemaal weer even wennen aan de drukte in het verkeer. VVN hecht er grote waarde aan dat verkeerseducatie onderdeel blijft van het leerplan. Mede door de feedback van VVN en andere verkeersorganisaties moet verkeerseducatie een duidelijke en stevige plaats krijgen in de nieuwe voorstellen voor de herziening van de onderwijsdoelen.

Het einde van de schoolvakanties betekent ook meer drukte op de weg. Pas daarom extra goed op en rijd MONO. Of je nou in de auto stapt naar werk of gaat fietsen naar school, ga ongestoord onderweg!”; aldus verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen aan de vooravond van de start van VVN’s campagne “De scholen zijn weer begonnen”.
In de zomer rijden de helft minder auto’s op de weg. Na de vakantie loopt dit weer op naar de 8 miljoen. Deze ‘nieuwe’ drukte zorgt in september voor een verdubbeling van het aantal verkeersslachtoffers onder 12-jarige fietsers*. Zij gaan voor het eerst naar het voortgezet onderwijs en fietsen een nieuwe en vaak langere route. Kinderen en jongeren zijn sneller afgeleid, schatten risico’s minder goed in, zijn speels en impulsief en groepsdruk speelt een belangrijke rol. De hersenen zijn nog niet volledig ontwikkeld waardoor kinderen een beperkt ontwikkeld besef van gevaar hebben. Mede door gebrek aan ervaring vormen kinderen zeer kwetsbare groep in het verkeer. Als automobilist goed om te weten wanneer je ze ineens een rare manoeuvre ziet maken. Kijk voor meer informatie op https://vvn.nl/actueel/nieuws/2019/de-scholen-zijn-weer-begonnen-3-tips 

Verkeerseducatie vast onderdeel van het lesrooster
Minister Cora van Nieuwenhuizen onderstreept het belang van verkeerseducatie. Nederland wil weer tot de top behoren van verkeersveilige landen in de EU. Dit is onder meer mogelijk door een structureel en uniek samenspel van overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. In buurten, bedrijven en met name op scholen met duizenden basisschoolleerkrachten en tienduizenden VVN-vrijwilligers.Voor onze verkeersdeelnemers van de toekomst is een structurele investering in de kwaliteit van verkeers-educatie op de basisschool en de vaste plaats die het moet hebben in het leerplan, in het verlengde van verkeersopvoeding thuis, onontbeerlijk.

Op dit moment loopt er onder de naam Curriculum.nu een herziening van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs, waarbij teams van leraren en schoolleiders voorstellen doen om de onderwijsinhoud te actualiseren. Deze worden in oktober aangeboden aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, als fundament voor herijkte onderwijsdoelen.
In de voorstellen moet meer aandacht besteed worden aan structurele verkeerseducatie, om de verkeersveiligheid positief te beïnvloeden. VVN blijft dit nauwgezet volgen omdat verkeerseducatie hard nodig is en blijft om verkeersveilig gedrag al op jonge leeftijd aan te leren.

Oproep aan ouders om kinderen lopend of fietsend te begeleiden
Tegelijkertijd doet Veilig Verkeer in het kader van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’ de oproep aan alle ouders om de auto te laten staan. “Naast verkeerseducatie op school, waar Veilig Verkeer Nederland consequent hofleverancier is van hoogwaardig en praktisch gericht lesmateriaal, is verkeersopvoeding thuis net zo belangrijk. Ik roep daarom alle ouders op om de route naar school bij de start van het nieuwe schooljaar samen met hun kinderen naar school te fietsen of te lopen. Zo kunnen lastige verkeerssituaties worden geoefend zodat we de kans op ongevallen verkleinen. Het lopend of op de fiets begeleiden van je kinderen naar school moet de sociale norm zijn”; aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

Bronnen; Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL 2011-2015; Kinderen van 0 tot 14 jaar SWOV juli 2019