Stedendriehoek

Verduurzaming biedt ook kansen voor werkzoekenden in Stedendriehoek

Om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen, zijn er vooral veel technische vakmensen nodig. Voor het eerst is nu ook in kaart gebracht welke mensen er precies nodig zijn. Zo zijn er onder anderen isolatiemonteurs, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs nodig.

Dit blijkt uit de publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving, die UWV met SBB en de SER schreef. Het aantal vacatures voor technische beroepen die gericht zijn op verduurzaming (klimaatbanen) steeg in Overijssel en Gelderland Noord in het derde kwartaal van 2021 tot 5.000. Landelijk gaat het om bijna 46.000 onvervulde klimaatbanen.

De komende jaren zijn vooral veel technische vaklieden nodig om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen. Denk aan het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. Voor het eerst is nu in kaart gebracht welke mensen precies nodig zijn. Het gaat om 45 technische beroepen, zoals isolatiemonteurs, timmerlieden, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs. Naast technisch personeel is er ook vraag naar andere functies, zoals subsidie-adviseurs, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordering en stedenbouwkundigen.

Grote vraag naar vakmensen
De meeste vacatures in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord staan open voor timmerlieden (700), werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (650), loodgieters en installateurs van onder andere warmtepompen (450) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties zoals zonnepanelen (400).

De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat er veel kansen liggen om aan het werk te gaan in een klimaatbaan. Er zijn mogelijkheden voor omscholing en om te leren in de praktijk. Zo is het mogelijk om een mbo-diploma te behalen. Maar ook middels een mbo-certificaat of praktijkverklaring kunnen werknemers aan de slag gaan. Een werkende of werkzoekende volgt dan een deel van de mbo-opleiding op de werkvloer.

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe werken gemeenten, opleidingsinstituten, werkgevers en UWV samen om mensen om te scholen naar klimaatberoepen. Zo begeleiden en testen zij werkzoekenden, die vervolgens in tien dagen opgeleid worden tot monteur zonnepanelen met baangarantie. UWV en haar partners adviseren en ondersteunen zowel werkgevers als werkzoekenden. Werkgevers kunnen contact opnemen met de WerkgeversServicepunten om hulp te krijgen bij het vinden van personeel. Voor werkzoekenden en werkenden die zich willen omscholen zijn er 35 regionale mobiliteitsteams en regionale leerwerkloketten.

De publicatie ‘Klimaatbanen in de gebouwde omgeving’ is te vinden op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/bouw/technici-nodig-klimaatdoelen-gebouwde-omgeving.

Vorig jaar minder WW-uitkeringen dan voor coronacrisis
De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. De WW-uitkeringen stegen daardoor in 2020. De toename in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord was wel kleiner dan landelijk. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis.

Eind december 2021 verstrekte UWV 6.100 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 1,0% (-60 uitkeringen). Landelijk was juist sprake van een lichte toename van 1,3%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 33,0%, oftewel 3.009 uitkeringen. Deze afname is vrijwel gelijk aan de landelijke daling het afgelopen jaar (-32,9%).

Terugkijkend naar de afgelopen twee jaren, had de coronacrisis met name in 2020 veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen.

Toch namen de uitkeringen dat jaar wel toe; eind 2020 verstrekte UWV meer WW-uitkeringen dan eind 2019. Die toename was in Regio Zwolle (+13%), de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (+18%) en Twente (+21%) wel kleiner dan landelijk (+28%). Een verklaring is de regionale sectorstructuur. Zo hebben alle drie de regio’s relatief veel banen in de zorg & welzijn. In deze sector daalden de WW-uitkeringen juist in 2020.

Ondanks verschillende lockdowns herstelden de economie en arbeidsmarkt zich in 2021. De WW-uitkeringen namen sterk af en kwamen duidelijk lager uit dan voor de coronacrisis. In een jaar tijd daalde dit aantal met circa een derde, zowel landelijk als in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt men op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/