Stedendriehoek

Veluwe heeft sleutelrol in stikstofaanpak

Gelderland wil een maatwerk stikstofaanpak voor de Veluwe. De aanpak is van belang om de natuur te herstellen en de bouw en andere economische activiteiten te hervatten. Gedeputeerde Staten van Gelderland roepen het Rijk hiertoe op.

De aanpak van het Kabinet is erop gericht om in 2030 de stikstofnorm voor de helft van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te halen. Zonder een keuze te maken welke gebieden hersteld moeten worden. Deze ‘one size fits all’-benadering levert betere natuur op, maar zet de Veluwse natuur in 2030 nog steeds op een dikke onvoldoende. De stikstofwinst die de landelijke stikstofaanpak oplevert, is voor natuurherstel en een deel daarvan reserveert het rijk voor projecten van nationaal belang. Zo blijft er onvoldoende ruimte voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen op de Veluwe, in Gelderland en in een groot deel van Nederland.

Ook in andere delen van het land zijn steeds meer initiatiefnemers voor stikstof afhankelijk van de Veluwe. Zo kan het zijn dat voor de aanleg van een grote woonwijk in de Randstad stikstofruimte op de Veluwe nodig is. Of voor een uitbreiding van een trambaan in Utrecht.  Hierdoor shoppen meer en meer initiatiefnemers uit het hele land op de Veluwe voor stikstof. Om ongecontroleerd en ongericht wegkopen van stikstofruimte bij boeren op de Veluwe voor te zijn, is een maatwerkaanpak nodig. Die aanpak moet zorgen voor een eerlijke verdeling van stikstofruimte.

Verantwoordelijke Gelders gedeputeerde Peter Drenth: “We willen alles op alles zetten om wildwestpraktijken te voorkomen. Ongecontroleerde opkoop zorgt voor verloedering van het buitengebied en kan ondermijning in de hand werken. Als er geen maatwerkaanpak voor de Veluwe komt, is het lukraak opkopen niet tegen te houden. En dit terwijl de natuur er nog steeds slecht voorstaat.”

Meer ruimte nodig voor economisch herstel

Juist door de centrale ligging van de Veluwe in Nederland heeft het gebied een sleutelrol in de stikstofaanpak. Een efficiëntere inzet van landelijke bronmaatregelen moet ervoor zorgen dat stikstofruimte eerlijk wordt verdeeld over het land. Ook op de Veluwe. Dat is eerlijker dan het laten aankomen op wildwestpraktijken. Een eerlijke verdeling is nodig voor Nederland én Gelderland om te kunnen blijven wonen, werken en leven. Door de stikstofproblematiek kunnen alleen al dit jaar in Gelderland 3.000 woningen niet worden gebouwd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de stikstofaanpak het economisch herstel niet remt. Gelderland pleit er ook voor meer te investeren in natuurherstel in dit gebied.

Gelderse stikstofaanpak

De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De Gelderse stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot te trekken.