Stedendriehoek

Veiligheid centraal bij Klarenbeeks Belang

Onder veel belangstelling van dorpsbewoners en andere geïnteresseerden hield Klarenbeeks Belang op 29 maart een jaarvergadering in het MFC in Klarenbeek. Het werd een avond waarbij de zorg voor veiligheid op verschillende manieren werd belicht.

Wijkagent Lucia Hettelaar was aanwezig om informatie te verstrekken over digitale veiligheid. Geen overbodige luxe in deze tijd van internetfraude en phishing. Paul van der Weiden van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland gaf een indrukwekkende presentatie over de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied en de opsporing daarvan. Hij benadrukte dat een veilige en leefbare samenleving staat en valt met oplettendheid van de burger. Ziet u iets wat misschien niet klopt? Meld het!
Daarnaast spraken de aanwezigen hun zorg uit over de actuele verkeerssituatie in het dorp. Nu de werkzaamheden bij De Kar en de werkzaamheden aan de A1 tussen Apeldoorn en Twello zorgen voor een groter verkeersaanbod in Klarenbeek, ligt het gevaar van ongelukken al snel op de loer. Klarenbeeks Belang is op de hoogte van de problemen en onderzoekt de mogelijkheden om een tijdelijke oversteekvoorziening te laten plaatsen.

Vrijwilliger van het jaar 2022

Ook dit jaar werd een duo van vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jorienke Harmsen en Tonnie Bouwmeester zorgen dagelijks voor het wel en wee van de dieren van de hertenkamp in Klarenbeek. Dankzij hun werk en de inspanning van de Stichting Hertenkamp Klarenbeek blijft dit groene stukje van de dorpskern behouden als een bron van plezier en ontspanning voor groot en klein. Nu het kabinet van plan is de Nederlandse hertenkampen te sluiten, is het voortbestaan van de herten uiterst onzeker. Hopelijk kan de petitie “Behoud de hertenkampen” het tij nog keren. Deze petitie kunt u hier vinden.

Verbinding en ontmoeting

Tot slot was er aandacht voor de activiteiten van de beide dorpscontactpersonen en de hulpcoördinator, die een korte presentatie gaven. Het werd een indrukwekkend scala van verbinding en ontmoeting door het hele jaar heen. Een mooi voorbeeld van waar een klein dorp als Klarenbeek groot in kan zijn. Klarenbeeks Belang kan terugkijken op een goed jaar. En hoopvol kijken naar de toekomst, met een bestuur dat dankzij het aantreden van Peter Buijserd als nieuwe voorzitter weer op volle sterkte is.