Stedendriehoek

Uitzendwerk biedt goede kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord

Net als vorige maand steeg het aantal WW-uitkeringen in maart licht in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe en Regio Zwolle. In Twente was opnieuw sprake van een kleine afname. Veel mensen die na de WW-uitkering weer aan het werk gaan, doen dit als uitzendkracht. In Overijssel geldt dit voor 26% van de werkhervatters. Voor mensen zonder startkwalificatie is dit aandeel met 36% nog hoger.

Uitzendwerk blijft belangrijk voor werkhervatting vanuit WW-uitkering
Uitzendwerk is een belangrijke manier om vanuit de WW-uitkering weer aan het werk te gaan. Van de mensen uit Overijssel die in de eerste helft van 2022 vanuit de WW het werk hervatten, vond 26% werk als uitzendkracht. Dat is iets meer dan het landelijke gemiddelde van 25%. Een jaar eerder – de eerste helft van 2021 – was dit aandeel nog hoger: 32% in Overijssel en 28% in Nederland.

Uitzendkrachten komen overigens ook relatief vaker in de WW terecht dan werknemers die direct in dienst zijn bij een werkgever. Dit hangt samen met de grotere kans op herhalingswerkloosheid bij uitzendkrachten. Dat komt mede doordat uitzendkrachten vaak worden ingezet voor bijvoorbeeld seizoenswerk of om zieke werknemers te vervangen.

De publicatie Minder werkhervatting vanuit WW via uitzendcontract geeft meer informatie over dit onderwerp.

Bron: UWV

UWV en partners werken samen met uitzendbureaus om werkzoekenden en werkgevers met elkaar te verbinden. Zo organiseert Werkplein Twente, het samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten en UWV, op 20 april een themabijeenkomst in Hengelo, speciaal voor uitzendbureaus. Zij gaan gezamenlijk in gesprek over alle mogelijkheden om de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht te bevorderen.

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Voor veel mensen is uitzendwerk een belangrijke manier om werk te vinden of te houden. Zo gaat in Overijssel ruim één op de vier personen met een WW-uitkering die het werk hervatten, aan de slag als uitzendkracht. Voor mensen zonder startkwalificatie (dus een basis-, vmbo of mbo-1 opleiding) is dit aandeel nog hoger: ruim één op de drie. Uitzendbanen zijn lang niet altijd kleine banen. Gemiddeld werken uitzendkrachten 28 uur per week volgens onderzoeksbureau SEO.”

Ook in maart toename WW-uitkeringen in Stedendriehoek en Noordwest Veluwe
Eind maart 2023 verstrekte UWV 4.759 WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 2,2% (+103 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke toename van 2,8%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen nog steeds lager. De regionale daling is 727 uitkeringen (-13,3%). Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-14,1%).

Opnieuw lichte afname Twentse WW-uitkeringen in maart
Eind maart 2023 verstrekte UWV 5.325 WW-uitkeringen in Twente. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 0,1% (-4 uitkeringen). Landelijk was er sprake van een toename van 2,8%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Twente is 15,6%, oftewel 982 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-14,1%).

Ook in maart nemen WW-uitkeringen in Regio Zwolle licht toe
Eind maart 2023 verstrekte UWV 4.375 WW-uitkeringen in Regio Zwolle. Ten opzichte van vorige maand is dit een toename van 0,9% (+37 uitkeringen). Dit is iets minder dan de landelijke toename van 2,8%.
Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De daling in Regio Zwolle is 13,6%, oftewel 690 uitkeringen. Deze afname is iets kleiner dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-14,1%).

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).