Stedendriehoek

Tumorspecifiekepoli in Gelre

APELDOORN – Op Wereldkankerdag, 4 februari, opende Gelre ziekenhuizen de eerste tumorspecifieke polikliniek. Dat is een polikliniek waar voor één type kanker alle betrokken zorgverleners gelijktijdig naast elkaar spreekuur houden en waar de administratieve ondersteuning centraal is geregeld.

Dit biedt als voordelen voor patiënten dat zij één aanspreekpunt hebben voor alle vragen en dat afspraken zoveel mogelijk op dezelfde dag worden gepland. Ook de afstemming tussen zorgverleners verloopt makkelijker en sneller, doordat zowel de verschillende specialisten als gespecialiseerd verpleegkundigen dicht bij elkaar zitten.

De eerste tumorspecifieke poli is de mammapoli voor patiënten met borstkanker. In de toekomst starten ook voor andere vormen van kanker tumorspecifieke poliklinieken. Bij de opening worden korte presentaties en rondleidingen geboden over de ‘state of the art’ oncologische zorg die Gelre ziekenhuizen biedt. Belangstellenden zijn welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in Gelre Apeldoorn op de polikliniek met route 62 (bij chirurgie).

Patiënten met een vermoeden op borstkanker willen zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Daarom is er in Gelre ziekenhuizen een dedicated behandelteam waarvan ieder lid vanuit zijn vakgebied de patiënt van begin tot eind verzorgt, behandelt en begeleidt. Daardoor krijgen patiënten binnen één dag na verwijzing door huisarts of bevolkingsonderzoek al de uitslag. De doorverwezen patiënt komt direct bij de radioloog. Deze stelt een diagnose op basis van de röntgenfoto en eventueel echografie van de borst. Dankzij de nieuwste mammograaf verloopt het onderzoek snel.

In geval van een afwijkende bevinding wordt een weefselpunctie gedaan die de patholoog direct onderzoekt. Bij 1 op de 5 vrouwen is er sprake van een kwaadaardige afwijking. Deze patiënten krijgen diezelfde middag de voorlopige uitslag. De dag daarna bespreekt het borstkankerbehandelteam het behandelplan in het dagelijkse multidisciplinair overleg. Direct daarna wordt dit samen met de patiënt op de polikliniek besproken, zodat snel de behandeling kan worden gestart die het beste bij de patiënt past.