Stedendriehoek

Thuiswerken is niet meer weg te denken, maar kent uitdagingen 

Lange tijd was thuiswerken eerder uitzondering dan regel. Dat veranderde door de coronacrisis. Anno 2023 is thuiswerken niet meer weg te denken. Ook niet in de regio Stedendriehoek. Van de werkende Nederlanders geeft 40% aan minstens één dag in de week thuis te werken. Zij ervaren veel flexibiliteit en autonomie. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen, zoals het behouden van onderling contact met collega’s. Het ministerie van Sociale Zaken ontwikkelde daarom een speciale toolbox. Deze is voor werknemers en werkgevers in de regio Stedendriehoek gratis te downloaden

Op 16 maart is het de dag van de thuiswerker. Op deze dag wordt sinds de start van de coronacrisis stilgestaan bij de werknemers die thuiswerken. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken deed TNO onderzoek naar hybride werken. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeur bij werknemers lijkt uit te gaan naar een 50-50 verdeling van op kantoor en thuiswerken.

Zowel leidinggevenden als medewerkers gaven aan dat het gebrek aan verbinding als een knelpunt wordt ervaren tijdens hybride werken. Met (nieuwe) collega’s, maar ook met de organisatie zelf. De toolbox van het ministerie moet ondersteuning bieden om goede, duidelijke afspraken tussen werkgever en werknemer te maken en om gezonder en fijner hybride te werken.

Woensdag en vrijdag favoriet 

De woensdag en vrijdag zijn de favoriete thuiswerkdagen voor veel werknemers. Zij geven aan productiever of efficiënter te kunnen werken als zij vanuit huis werken. Ook het feit dat zij geen reistijd hebben, of op andere tijden kunnen reizen, zien zij als een belangrijk voordeel van hybride werken. Bovendien, vaker thuiswerken levert minder kilometers op de weg en dus minder uitstoot van CO2 op. Zo dragen thuiswerkers bij aan het verduurzamen van het woon-werkverkeer en de zakelijke reizen.

Tips over slim en duurzaam woon- werkverkeer in de regio stedendriehoek zijn te vinden op de website van Slim en Schoon Reizen. Werkgevers kunnen hier ook gratis kennismaken met de mobiliteitsscan en zo achterhalen wat een dag thuiswerken voor de CO2-uitstoot van de organisatie doet.

Over Slim en Schoon Reizen 

Slim en Schoon Reizen wil werkgevers en werknemers in de regio Stedendriehoek verleiden tot een andere kijk op vervoer en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, vitale, bereikbare regio.

Over het onderzoek Hybride werken in beeld: onderzoek en cijfers 

Het onderzoek dat TNO uitvoerde naar hybride werken in Nederland voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestond uit interviews en focusgroepen, een literatuuronderzoek en een dagboekstudie bij 12 Nederlandse organisaties uit verschillende sectoren en van verschillende groottes. Het is uitgevoerd in de periode februari – september 2022. Het onderzoek en de toolbox zijn hier te vinden.

Over Dag van de Thuiswerker 

Deze speciale dag is in het leven geroepen door social enterprise Webmastery en bedoeld om mensen in het zonnetje te zetten die altijd vanuit huis werken. Bij dit bedrijf werken alle medewerkers vanuit huis. 12 van de 16 medewerkers hebben een aandoening en ervaren veel voordelen van het thuiswerken.