Stedendriehoek

Te glad fietspad en elektrische laadpalen voor bussen bij Station Apeldoorn

Foto: Shutterstock

Het fietspad over het Stationsplein in Apeldoorn is een belangrijke fietsroute waar veel mensen gebruik van maken. Nadat fietsers onderuit gingen op dit punt, zijn er door de gemeente stroefheidsmetingen verricht. Uit deze metingen blijkt dat de bestrating op enkele plekken te glad is en iets onder de geldende norm zit.

De bestrating is twaalf jaar geleden aangelegd en bestaat uit natuursteen. Na het verstrijken van jaren kan natuursteen gladder worden. De gemeente onderzoekt of de huidige stenen ruwer gemaakt kunnen worden of dat een andere oplossing noodzakelijk is. In de tussentijd waarschuwen drie gele borden bij elke ingang van het Stationsplein voor het gladde wegdek.

Elektrische laadpalen voor bussen

Deze week starten de werkzaamheden voor de plaatsing van acht elektrische laadpalen op het busstation Apeldoorn. Deze zijn bestemd voor de elektrische bussen die in de toekomst in Apeldoorn gaan rijden. De bussen zijn duurzamer en dragen bij aan een schonere lucht.

Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit grond- en bestratingswerkzaamheden, het aanleggen van de elektriciteitsvoorziening, het leggen van fundering en bekabeling en plaatsen en aansluiten van de laadpalen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in december afgerond. Tijdens de werkzaamheden wordt er alles aan gedaan om hinder op busstation Apeldoorn te minimaliseren. Zo blijven de bussen gewoon volgens de huidige dienstregeling rijden en blijft het busstation toegankelijk voor reizigers.

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel werken samen aan betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam openbaar vervoer. In 2025 zijn alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer zero-emissie, dus zonder schadelijke uitstoot. Dit is ook belangrijk voor een schone lucht en de gezondheid. In 2030 is al het regionale busvervoer emissievrij. De komende jaren wordt er hard gewerkt om duurzaam openbaar vervoer te realiseren. Zo ook in de gemeente Apeldoorn en omgeving.