Stedendriehoek

Stikstof saboteert project tegen sluipverkeer in Apeldoorn

Een project gericht op het verbeteren van de verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek en het tegengaan van sluipverkeer, is noodgedwongen stilgelegd vanwege de aangescherpte stikstofregelgeving. Voor dit project is eind 2019 een aantal ontwerpbesluiten genomen. In de plannen creëert de gemeente in feite drie hoofdentrees (‘voordeuren’) voor deze wijken.

Door de besluiten en geplande maatregelen komt er niet méér verkeer, maar gaat verkeer wel anders rijden. Meer rond de wijken in plaats van er doorheen. “Wij en ook veel inwoners vinden dat verkeerstechnisch gezien een positieve ontwikkeling, maar het stikstofonderzoek toont aan dat niet uit te sluiten is dat deze verplaatsing van verkeersstromen effect zal hebben op de Veluwe”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Voorlopig stilgelegd

“De huidige (landelijke) regelgeving is op dit moment zodanig, dat we daardoor op dit moment geen uitzicht hebben op het kunnen realiseren van deze maatregelen. De wetgeving wordt op dit moment door de landelijke overheid aangepast, maar het is nog niet te voorspellen wanneer dit meer ruimte biedt. Om deze reden heeft het college moeten besluiten om de procedure voorlopig te stoppen.”

“Het uitgangspunt blijft dat we de plannen graag realiseren. Op het moment dat meer duidelijkheid bestaat over de nieuwe stikstofwetgeving, zullen wij de procedure opnieuw opstarten en dit ook bekend maken in beide wijken.”