Stedendriehoek

Stichting Leergeld doet oproep voor menselijke benadering bij geldzorgen

In Nederland leeft één op de twaalf kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. 40% van hen heeft werkende ouders. Slechts een beperkt deel van hen maakt gebruik van het bestaande voorzieningenaanbod. Veel werkenden rekenen zich niet tot de doelgroep die in aanmerking komt voor voorzieningen. Ook kent een deel van de ouders de regelingen niet of weet de weg er naar toe niet.

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat jaarlijks meer dan 130.000 kinderen die opgroeien in armoede, gewoon mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes en niet aan de zijlijn terecht komen. In de Leergeld-werkwijze staat de menselijke benadering centraal, waarbij Leergeld zich verplaatst in de positie van de ouder(s) en een Leergeld-vrijwilliger bij de ouder(s) thuis het gesprek aangaat. De menselijke benadering van Stichting Leergeld blijkt in de praktijk regelmatig in schril contrast te staan met hoe gezinnen door andere instanties worden behandeld.

Actieprogramma en toolkit

In samenwerking met Sam& voor alle kinderen heeft Stichting Leergeld onlangs een concreet actieprogramma en toolkit ontwikkeld, die gemeenten, professionals bij life events en werkgevers concrete handvatten bieden om hun uitvoeringspraktijk richting ouders met geldzorgen te verbeteren, ook vanuit een menselijke benadering. Op 1 juni, de Landelijke Leergeld Dag, roept Stichting Leergeld hen op om zich hierdoor te laten inspireren, om zo gezamenlijk álle ouders met geldzorgen te bereiken en hen vooruit te helpen.

Via 112 lokale stichtingen, die samen actief zijn in 74% van de Nederlandse gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt zij ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. In 2020 konden dankzij Stichting Leergeld in heel Nederland 131.203 kinderen uit minimagezinnen onbezorgd meedoen. In de gemeente Apeldoorn heeft Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst 1.910 van deze kinderen kunnen ondersteunen. Om gezamenlijk nog meer kinderen nog beter te bereiken, werkt Stichting Leergeld samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job binnen het samenwerkingsverband Sam&.

Onderzoek

Met subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is vanuit Stichting Leergeld en Sam& een project opgezet om het bestaande ondersteuningsaanbod voor met name werkende ouders met geldzorgen beter toegankelijk te maken. Om te weten hoe hun situatie eruit ziet en welke belemmeringen zij ervaren, heeft Stichting Leergeld de ervaringen van 22 werkende ouders met geldzorgen onderzocht. Dit is in 2020 gepubliceerd in het onderzoeksrapport ‘Altijd op een richeltje lopen’.

De bevindingen van het onderzoek en gesprekken daarover met uiteenlopende partijen, zoals verschillende maatschappelijke organisaties, gemeenten en werkgevers, hebben geleid tot een concreet actieprogramma en een toolkit. Deze geven gemeenten, professionals bij life events (zoals echtscheidingsadvocaten, mediators, consultatiebureaus, UWV etc) en werkgevers concrete handvatten om hun uitvoeringspraktijk richting werkende ouders met geldzorgen te verbeteren, waarbij een menselijke benadering centraal staat. Het actieprogramma en de toolkit zijn onlangs gelanceerd via een inspirerend online tafelgesprek tijdens de Week van het Geld.

Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland, hierover: “De meeste van deze handvatten zijn niet alleen van toepassing voor werkende ouders met geldzorgen, maar gelden ook voor ouders met geldzorgen in het algemeen: verplaats je in de positie van de ouders met geldzorgen en redeneer vanuit hun belevingswereld; spreek geen oordeel uit, maar probeer maatwerk te bieden vanuit eenvoud en vertrouwen.”