Stedendriehoek

Steun gevraagd voor lokale en regionale kranten

STEDENDRIEHOEK – De coalitiepartijen hebben het kabinet gevraagd om steun te bieden aan lokale en regionale kranten. Door de coronacrisis zijn deze in zwaar weer gekomen. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben minister Slob gevraagd om met een overbruggingsregeling te komen. Gezien deze kranten gratis zijn en huis aan huis worden bezorgd voorzien zij veel huishoudens van actueel nieuws, iets wat in deze tijd belangrijk is. 

De ongeveer 400 huis-aan-huisbladen zijn voor hun inkomsten veelal afhankelijk van advertenties, die als gevolg van de coronauitbraak sterk in aantal zijn verminderd. De NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) en de NNP (de branchevereniging waar de huis-aan-huiskranten onder vallen) drongen al eerder aan op steun.
Slob heeft eerder al gezegd dat huis-aan-huiskranten een belangrijke rol spelen in het verspreiden van informatie. Ook willen de Kamerleden weten of ook provincies en gemeenten een bijdrage kunnen bieden zodat deze kranten kunnen blijven bestaan.