Stedendriehoek

Stéphanos biedt helpende hand in voedselcrisis Malawi

APELDOORN – Stichting Stéphanos heeft opnieuw een irrigatieproject opgeleverd in Malawi. Bestuursleden van de stichting waren aanwezig bij de oplevering.

Voorlichter Harry Droppert: “Om mensen minder afhankelijk te maken van die ene oogst in het regenseizoen, heeft de organisatie irrigatieprojecten opgezet om in de droge periode een tweede of zelfs derde oogst te realiseren.” De irrigatieprojecten zijn mede tot stand gekomen dankzij bijdragen van het Deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten en het Deputaatschap Hulp bij bijzondere noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook hebben andere reformatorische kerken, bedrijven en particulieren bijdragen geleverd voor deze projecten.

Volgens de autoriteiten van Malawi – het armste land ter wereld – krijgt de helft van de bevolking van Malawi (8,4 miljoen mensen) in het seizoen 2016/2017 te maken met voedselonzekerheid, als gevolg van misoogsten, overstromingen en droogte. Stéphanos distribueert maïs, maar dat is voor de korte termijn. De uiteindelijke oplossing voor deze jaarlijks terugkerende voedseltekorten is een langere-termijnoplossing. Driekwart van de beschikbare landbouwgrond heeft geen irrigatiesysteem. Er is voldoende grond en rivierwater, maar één van de problemen is dat men het water niet op het land kan brengen. Hiervoor zijn pompen en irrigatiesystemen nodig.
De stichting voert deze irrigatieprojecten reeds uit met bevloeiing via zonne-energie en daarnaast geven ze opleidingen aan families om ook ander voedsel te telen, zoals de zoete aardappel. “De resultaten van het eerste seizoen zijn hoopgevend. Er mocht al voor de derde keer geoogst worden. Deze oogsten kunnen weer op markten verkocht worden, waardoor de bevolking kan ontwikkelen en overleven. Duizenden dorpelingen kunnen met deze projecten geholpen worden en zo kunnen er mensenlevens gered worden. En ook de Bijbel mag open gaan”, aldus Droppert. Inmiddels zijn er vijf irrigatieprojecten opgeleverd.

De Stichting Stéphanos geeft diaconale hulp in Malawi en Zambia, in het bijzonder door hulp aan weeskinderen en diaconale projecten. De stichting is interkerkelijk. In het bestuur en comité van aanbeveling is de hele breedte van de reformatorische gezindte vertegenwoordigd.