Stedendriehoek

StemWijzer Live: Eens over de binnenstad, aanpakken!

APELDOORN – Het eerste live debat van StemWijzer Live in CODA-Café leverde vrijdagochtend enkele interessante uitspraken op van de drie aangeschoven volksvertegenwoordigers Jan Dirk van der Borg (CDA), Robert van Vliet (D66) en Jan Kloosterman (SGP). Zij reageerden op de verschillende subthema’s die door debatleider Martijn de Frankrijker werden aangekaart onder de centrale stelling ‘De Binnenstad moet volledig op de schop’.

n

[youtube url=”https://www.youtube.com/embed/oWQiSUDaK5Q”]

Van Vliet omschreef de binnenstad als de ‘Huiskamer van de gemeente’ en vond dat het centrum ook die uitstraling moest krijgen. Van der Borg wil een bruisende binnenstad vol beleving en dat moet volgens hem gerealiseerd worden via een samenwerking tussen alle belanghebbende instanties. “De overheid moet de randvoorwaarden faciliteren om in Apeldoorn de mooiste binnenstad van Nederland te realiseren.”

SGP-er Kloosterman stipte met voorrang de fietsenproblematiek in het centrum aan: “Er moeten meer fietsenstallingen komen om het ongewenste stallen van rijwielen bij winkels en dergelijke tegen te gaan. Ingaande op het subthema ‘leegstand’ opperde hij dat er veel te veel leegstand is en deed meteen een oproep aan kleinschalige winkels om die ruimtes op te vullen. “Zo houd je de binnenstad levendig en veelzijdig.”

Marktplein
Bij het subthema Marktplein prees Van der Borg de prachtige Zaterdagmarkt aldaar. Van Vliet wil graag meer attracties en evenementen naar het plein halen en gaf als voorbeeld de oldtimers van het Concours d’élégance, die dan van Paleis Het Loo zouden moeten verhuizen naar het Marktplein.

En de controversiële luifel aan het gemeentehuis waar zo uitgebreid over gesproken is? “Die komt er!” vertelde Van der Borg. Daarop repliceerde Kloosterman: “Maar er komt wel een nieuw ontwerp voor!”

Via social media kwam de vraag binnen hoe de partijen aankijken tegen grote evenementen. Wat D66 betreft mogen dit meer lokale evenementen zijn. Het CDA wil zich hard maken voor The Passion.

Casino
Vervolgens kwam het casinobeleid binnen de gemeente ter sprake. D66 bleek als enige niet tegen de uitbreiding van het aantal casino’s te zijn. Het CDA vond het huidige aantal (vijf) simpelweg voldoende, de SGP verraste niet door te wijzen op het verslavingsgevaar.

Bereikbaarheid
Vanuit de live op Facebook meekijkende Apeldoorners werd aanvullend het thema ‘Bereikbaarheid van de binnenstad’ aangekaart. CDA-er Van der Borg deed de suggestie om de parkeertarieven te verlagen. De SGP ziet graag bewegwijzering voor Apeldoorn al op de ringwegen, om bezoekers zo beter voor te lichten. Tenslotte werd in het kader van het openbaar vervoer de – vroeger gangbare en intussen afgeschafte – Eurobus onder de aandacht gebracht. Dat vonden alle drie volksvertegenwoordigers een goed idee, echter ligt besluitvorming erover bij de provincie. Daarom laat de gemeente dit voor nu los. “Maar als die er dan toch komt? Dan wel duurzaam!”

Op de vraag op social media inzake de wachttijden in de parkeergarage zegt Jan Kloosterman van de SGP: ,,Wanneer er nieuwe afrekensystemen moeten komen, is het zaak dat daar slimme techniek wordt ingezet zodat wachttijden verminderd worden.”