Stedendriehoek

Steenmarters zorgen voor overlast in de Maten

Foto: Shutterstock

Het laatste decennium is de steenmarter opgerukt en bewoont inmiddels de gehele stad en het buitengebied. De dieren kiezen hun verblijf vaak uit in gebouwen, waarbij ook op zolder, in spouwen, holle vloeren en kelders, maar ook in holle bomen, takkenbossen en konijnenholen. In de wijk de Maten zorgt de steenmarter voor nogal wat overlast. Zo werd onlangs een konijn van een bewoner doodgebeten.

De steenmarter is een zoogdier ter grootte van een slanke kat, die goed kan graven, springen en klimmen. Hij eet voornamelijk muizen, ratten, konijnen, vogels, eieren, kikkers, insecten, wormen en vruchten. De overlast die steenmarters kunnen veroorzaken is variërend van geluid en stank in huis of schuur tot opeten van kippen of doorbijten van kabels in auto’s.

Last van steenmarters?

Steenmarters worden door de gemeente niet bestreden omdat het beschermde dieren zijn. De provincie kan dit soort op een vrijstellingslijst plaatsen, maar Gelderland heeft dat vooralsnog niet gedaan. Waarom? Omdat de vaste verblijfplaatsen van de dieren niet verstoord mogen worden. Ook mogen de dieren niet gevangen of gedood worden. De gemeente Apeldoorn heeft als standpunt dat preventie het beste werkt door het ontoegankelijk maken en/of afsluiten van plekken waar steenmarters niet gewenst zijn. Zij adviseert onder andere om alle toegangen groter dan vier centimeter te dichten of te verkleinen. Kippen kunt u veilig achter gaas houden. Voor konijnen zijn er marterproof verblijven mogelijk. Er bestaat speciaal marterschroot om de ruimte onder dakpannen ontoegankelijk te maken.

Om inzicht te krijgen waar in de gemeente Apeldoorn overlast van steenmarters ervaren wordt ontvangt de gemeente wel graag uw melding. Dit kan via https://www.apeldoorn.nl/ter/buitenlijn-form.