Stedendriehoek

Staatsbosbeheer start campagne voor ruiters op de routes

APELDOORN – Afgelopen zaterdag is Staatsbosbeheer, samen met Stichting Paardenvrienden Veluwe en Van de Valk de Cantharel, de campagne ‘Stapt jouw paard op het juiste pad?’ gestart. De aftrap was bij knooppunt 51 op de Hoog Buurloseheide. Op de Midden-Veluwe ligt een prachtaanbod van 140 kilometer aan speciale ruiterroutes. Daarbuiten zijn ruiters en menners niet toegestaan.

De campagne heeft als doel aandacht te vragen voor het aanbod en de regels voor ruiters en menners in de natuurgebieden. Staatsbosbeheer treft steeds vaker ruiters en menners aan buiten de voor hen bestemde routes. Dat is niet toegestaan vooral omdat paarden de gewone bospaden kapot rijden. Met publieksvriendelijke acties en extra handhaving worden de komende maanden ruiters en menners gewezen op de regels op de Midden-Veluwe.

Veel tijd, energie en geld

De afgelopen jaren is veel tijd, energie en geld geïnvesteerd in de kwaliteit van het netwerk. Door het Routebureau Veluwe zijn het afgelopen jaar in het hele gebied nieuwe routepalen geplaatst. De vrijwilligers van Stichting Paardenvrienden Veluwe hebben daarbij geholpen. Dezelfde vrijwilligers hebben de afgelopen jaren opstaphulpen geplaatst, gesnoeid, paden gesleept en nog veel meer werk verzet. Ook zijn er rustpunten aangelegd met geld van gemeente Barneveld en Toeristisch platform Apeldoorn.

Doel van de ruiter- en menroutes is het scheiden van gebruikersgroepen in de natuur voor ieders rust en het sturen van gebruikers in verband met kwetsbare flora en fauna. Zo is een aantal jaren geleden een ruiterpad gewijzigd omwille van de beschermde plant klokjesgentiaan en de vlinder gentiaanblauwtje dat eitjes afzet op deze plant.

De hoeven van paarden hebben ook effect op de kwaliteit van het pad. De hoeven maken het pad los en zorgen voor hobbels en gaten in het pad. Op een ruiter- of een menpad is dat geen probleem, maar dit is wel hinderlijk voor wandelaars, fietsers en overige gebruikers van het bospad. Ook moeten bospaden gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld hulpdiensten, calamiteiten voor groene toezicht, en houttransport. Aan het onderhoud van deze paden in het bos is Staatsbosbeheer veel geld kwijt. Dit zijn allemaal redenen voor speciale ruiter- en menroutes. En daarom wil men de paarden op hun eigen juiste pad zien stappen.

Publieksvriendelijke acties en controle

De komende tijd zullen er verschillende publieksvriendelijke acties worden gehouden. In deze campagne werken Stichting Paardenvrienden Veluwe en Van de Valk de Cantharel en Staatsbosbeheer samen. “We spreken ruiters en menners aan om aandacht te vragen voor de 150 kilometer aan de ruiter- en menroutes en de regels in onze gebieden. Naast deze acties zal er ook extra toezicht zijn op de regels. Ruiters en menners buiten de route riskeren een boete voor het niet naleven van de openstellingsregels van het gebied. Met voorlichting vragen we ruiters een waardig ambassadeur van de paardensport te zijn en alleen gebruik te maken van de ruiter- en menroutes. Samen zorgen we zo voor de balans, zodat we de natuur beter beschermen en kunnen blijven beleven.”