Stedendriehoek

Sprengendorp wil in jubileumjaar graag meer kaarters

APELDOORN – Dit jaar, eind september, viert Belangenvereniging Sprengendorp het honderdjarig bestaan. Een heuglijk feit waar Nico Kraaijenhof en consorten graag ruimschoots aandacht aan willen schenken. Het buurthuis van de vereniging bulkt de hele week van de activiteiten, de ene wat beter bezocht dan de andere. “Graag zouden we aanvulling willen bij onze kaartclub. Die bestaat helaas nog maar uit één klaverjastafel en hooguit twee tafels voor jokeren. Dat is te weinig.”

De kaartclub werd opgericht in 1975 en was in de hoogtijdagen een grote vereniging. “Er is vanuit Sprengendorp helaas al tijdenlang geen aanwas meer en daarom kijken we ook graag óver onze wijk heen, bijvoorbeeld naar Orden”, zegt Kraaijenhof. “De leegloop is begonnen in coronatijd. De mensen voelden zich niet veilig in het buurthuis, bang voor besmetting. Echter, we hebben nu een uniek systeem voor gezuiverde lucht, waardoor de kans op besmetting te verwaarlozen is. Daarom hopen we op de donderdagavond vanaf 19.30 uur weer veel nieuwe kaarters te mogen begroeten. De inleg is per keer 1,25 euro.”

Cement van de buurt

Het Sprengendorp is het rode dorp tussen Asselsestraat en Sprengenweg en telt 141 woningen. Zo’n tachtig procent van de gezinnen is lid van de buurtvereniging. Daar zijn de sociale contacten. Het clubhuis is het cement van de buurt. Het darten daar op dinsdagavond is onverminderd populair, net als de fröbelclub voor vrouwen op woensdagavond en de bingo en het eten met de buurt op vrijdag. De kaartclub blijft daar ver bij achter. “Voor slechts 11 euro per jaar kun je aan onze activiteiten deelnemen. Dat is nog geen euro per maand!” nodigt Nico Kraaijenhof iedereen uit. Hij is voorzitter van Belangenvereniging Sprengendorp, zoals zijn inmiddels overleden vader Kees dat liefst veertig jaar óók was. “Mijn vader stond bekend als de burgemeester van Het Sprengendorp, omdat hij zich al die tijd voor zijn buurt heeft ingezet. We zijn een financieel gezonde club, met sinds 2011 een fraaie accommodatie in eigen beheer. Deze draagt de naam Ons Sprengenhonk. Buiten het complex hebben we een groot veld waar de buurtkinderen spelen en over enkele weken weer paaseieren kunnen gaan zoeken. Onlangs nog hadden we voor de jeugd binnen een gezellige kinderdisco georganiseerd.”

Reünie

Dat Het Sprengendorp dit jaar het eeuwfeest kan gaan vieren, is niet eens zo vanzelfsprekend, want in de jaren 80 lag sloop van woningen daar op de loer. Zover kwam het niet, en in 1985 was het zelfs de eerste Apeldoornse buurt die op de Monumentenlijst kwam te staan. In het kader van het naderende jubileum houdt Belangenvereniging Sprengendorp in het najaar een reünie. “We gaan daar nog actief mee aan de slag, maar we hopen dat de mensen die dit verhaal lezen en hun heden of verleden in deze wijk hebben liggen, aan de reünie willen deelnemen. Vandaar alvast dit oproepje.” (Foto: Kevin Hagens)