Sport

Mijn Bijzondere Bestuurder: ‘Op minnelijke manier brengt hij mensen bij elkaar’

De eerste inzendingen zijn binnen voor de fotocampagne Mijn Bijzondere Bestuurder van de Bestuurdersacademie Apeldoorn. Eén daarvan komt van Hans Kreuwel, secretaris van Schaats- en Skeelervereniging DNIJ, die voorzitter Henk Veneman opgaf. “Ik zie Henk als verbinder”, vertelt hij. “Op minnelijke manier brengt hij mensen bij elkaar.”

Het is een lastig jaar voor (sport)verenigingen. Het verenigingsleven staat stil, waardoor het moeilijk is om binding te houden met de leden. “De energie van het bestuur – en voornamelijk Henk – heeft ervoor gezorgd dat er toch zaken van de grond zijn gekomen. Zo heeft de voorzitter innovatieve ledenbijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld met een online schaatsfilm als dank voor onze vrijwilligers. Dat is voor ons de voornaamste reden om Henk op te geven.”

Drie sporttakken

Schaats- en Skeelervereniging DNIJ kent drie sporttakken: skeeleren, schaatsen en kunstrijden. Dit wordt gedaan op zowel recreatief als jeugdtopsportniveau. De vereniging telt circa 200 leden: van de jongste jeugd die nauwelijks op skeelers kan staan tot senioren. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij om de vereniging draaiende te houden. “Als voorzitter heeft Henk oog voor het scheppen van eenheid binnen de drie sporttakken van DNIJ.” Nadat hij met vervroegd pensioen ging, stak de bestuurder al zijn tijd en energie in divers vrijwilligerswerk. Naast voorzitter van Schaats- en Skeelervereniging DNIJ en Stichting Exploitatie IJs- en skeelerbaan DNIJ is hij namelijk ook fractievertegenwoordiger van GroenLinks Apeldoorn. “We verwonderen ons in de tijd en energie die hij overal insteekt. Ondanks klimaatverandering gelooft hij steevast in het kunnen schaatsen op natuur- of kunstijs voor alle Apeldoorners.” Vorig jaar werd besloten om de stichting die hierover gaat los te maken van de vereniging. Met frisse blik en veel enthousiasme kijkt Henk als voorzitter van de stichting naar de zaak met de kennis van vroeger. Zal er in Apeldoorn dan toch nog een kunstijsbaan komen?

Wil jij jouw bijzondere bestuurder ook in het zonnetje zetten? Doe mee met de actie! Zoek of maak een grappige, mooie, verrassende of andere kenmerkende foto van jouw bestuurder. Beschrijf in 1 of 2 zinnen waarom deze persoon het verdient om even in de spotlights te staan en stuur dit naar info@bestuurdersacademieapeldoorn.nl (o.v.v. bijzondere bestuurders).