Sport

Honderdste pupil voor AGOVV

AGOVV heeft een mijlpaal bereikt in de wederopbouw van haar jeugdafdeling. De ‘Blauwen’ mochten onlangs de honderdste pupil verwelkomen.

Die eer viel ten deel aan minipup Lou Heiwegen, die samen met zijn broertje Abel (nummer 99) werd aangemeld als lid. Drie maanden geleden vierde AGOVV al het heuglijke feit van zeshonderd leden.

In een door corona geteisterd seizoen, waarin de ledenaantallen en instroom van nieuwe pupillen bij veel verenigingen onder druk stonden, is de AGOVV-pupillenafdeling met meer dan zestig nieuwe leden snel gegroeid. AGOVV is er trots op dat dit een heel diverse groep van jongens en meisjes is met één gemeenschappelijke factor: wekelijks heel veel voetbalplezier beleven in een open en vertrouwde omgeving.

In het seizoen 2017-2018 werd gestart met het aantrekken van pupillen en dit had als effect dat Robin van Hellemondt, volgend seizoen spelend in de Onder11-1 en wekelijks helpend bij minipups-trainingen, op 23 augustus 2017 werd ingeschreven als het eerste spelende pupillenlid. Daarvoor was Daan van Beek, telg uit de echte ‘Blauwe’ Van Beek-familie, kort na zijn geboorte al lid geworden. Inmiddels speelt Daan bij de minipups.

Met de aanwas van alle nieuwe pupillen is het op zaterdagochtend en bij de trainingen weer ouderwets druk en gezellig op sportpark Berg en Bos. Niet alleen de nieuwe pupillen zijn heel enthousiast, dit geldt ook voor hun ouders en/of verzorgers. Dit blijkt wel uit het toenemende aantal vrijwilligers dat op alle mogelijke manieren zijn steentje bijdraagt aan de club. Zo wordt de groep met trainers steeds groter en is de begeleiding voor alle pupillenteams voor het volgende seizoen al helemaal rond. AGOVV kan met trots zeggen dat zij de toekomst vol vertrouwen tegemoet ziet.