Sport

‘Blijf lid van je club’

‘Blijf lid van je club’. Deze (dwingende) boodschap staat centraal in een breed gedragen campagne binnen Apeldoorn, om in deze langdurende en onzekere coronaperiode niet je vereniging de rug toe te keren, nu het in groepsverband samenkomen beperkt mogelijk is.

Schrijvende lokale media werken mee aan deze campagne, RTV Apeldoorn construeert filmpjes met bekende Apeldoornse sportcoryfeeën, alsook sportwethouder Nathan Stukker. Niels van Leeningen, van de Sportraad Apeldoorn, vertelt over dit mooie initiatief: “Als Sportraad wilden we in deze moeilijke periode graag iets betekenen voor de 110 clubs die bij ons zijn aangesloten. Er is het voorbije jaar al voor financiële ondersteuning gezorgd, maar er was meer nodig dan geld alleen. Nu de coronacrisis zo lang aanhoudt, weten veel clubs gewoon niet meer hoe ze goed contact met hun leden moeten onderhouden. Het valt niet mee om daar een jaar lang creatief en origineel mee om te gaan.”

Initiatieven om leden voor clubs te behouden, of zelfs nieuwe leden te werven, waren er volop in 2020. Van Leeningen: “Met als mooi voorbeeld de Zomerchallenge bij diverse sportclubs. Dat was een groot succes. Sporten en bewegen zijn juist zo belangrijk om je zowel fysiek als mentaal te wapenen tegen zo’n ingrijpende crisis. Ook daarom was het voor ons niet lastig om lokale coryfeeën voor de camera van RTV Apeldoorn te krijgen.” Bas van de Goor, Tristan Bangma (zie foto), Jill Ignatius, Hendrik Hulleman – actief in diverse sporttakken – en wethouder Nathan Stukker zijn inmiddels ‘gestrikt’, andere bekende namen volgen. “Het zijn filmpjes met korte, krachtige boodschappen, die het belang van een sportvereniging onderstrepen.”

Van Leeningen weet uit eigen ervaring hoezeer de sport te lijden heeft onder corona. De jaarlijkse scholierencrossloop bij AV’34 die hij coördineert, is twee keer geannuleerd, zoals ook zijn ledenwerfacties voor korfbalvereniging KV Apeldoorn op een laag pitje zijn komen te staan. “We willen daarom met deze campagne vol inzetten op het gezondheidsaspect van sporten en bewegen, alsook de sociale verenigingscultuur. Alle bij ons aangesloten clubs krijgen deze filmpjes toegestuurd en kunnen ze delen op hun sociale media, zoals wij dat met de Sportraad ook doen.”

Leden van sportclubs die ook graag willen meewerken aan een filmpje voor deze campagne, kunnen zich aanmelden bij Niels van Leeningen via e-mail: info@sportraad.nl