Stedendriehoek

Sport en bewegen voor iedereen toegankelijk

Sport en bewegen voor iedereen toegankelijkSportend en bewegend Apeldoorn heeft een nieuwe impuls gekregen met de lancering van Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn II (SBAII), dat als doel heeft sport en bewegen voor iedereen in Apeldoorn toegankelijk, aantrekkelijk en duurzaam te maken.

Tijdens een drukbezocht kick-off event op de FSG Campus hebben Sportservice Apeldoorn (onderdeel van Accres), gemeente Apeldoorn, Stimenz, Stichting Topvolleybal Dynamo, Sportraad Apeldoorn, Apeldoornse sportaanbieders, het Apeldoorns bedrijfsleven en andere betrokkenen gezamenlijk het startsein gegeven voor een ambitieus akkoord dat de toekomst van sport en bewegen in Apeldoorn vormgeeft.

Het evenement stond in het teken van informeren en inspireren. Dagvoorzitter Gersom Smit ging in gesprek met wethouder Breedtesport Sunita Biharie en Steef van den Boom (coördinator Sport en Preventie a.i.) over de kansen en mogelijkheden die SBAII biedt voor een vitale, inclusieve en veilige sport- en beweegcultuur in Apeldoorn.

Daarnaast kregen Robert Rösler, Ellen Luttikhuis, Erwin Vroom en Dick Boschman een speldje uitgereikt door de wethouder als blijk van waardering voor hun inzet binnen Sport- & Beweegakkoord I. Hun inzet heeft onder andere geleid tot de Ontdek je talent-dag, het Sportplein Apeldoorn platform en energiebesparende maatregelen bij verschillende clubs op sportpark Orderbos.

Na de plenaire sessie konden de deelnemers kiezen uit inspiratiesessies die werden verzorgd door de aanvoerders van de verschillende thema’s binnen SBAII. Tijdens deze sessies werden de hoofdlijnen van de thema’s toegelicht en werden de sport- en beweegaanbieders uitgedaagd om mee te denken en mee te doen aan de uitvoering ervan. Deelnemers tekenden symbolisch een spelerscontract om hun betrokkenheid bij de thema’s te tonen.

Met deze kick-off is een belangrijke stap gezet in de realisatie van SBAII.

Vruchtbare samenwerking

SBA II op hoofdlijnen is tot stand gekomen door een vruchtbare samenwerking tussen Accres/Sportservice, Stichting Topvolleybal Dynamo, Sportraad Apeldoorn, Stimenz en de gemeente Apeldoorn. Het Sport- en Beweegakkoord is verdeeld in zes thema’s: Inclusie en Diversiteit in de Sport; Vaardig in Bewegen; Vitale Sport- en Beweegaanbieders; Sociaal veilige sport; Maatschappelijke waarde van topsport; Ruimte voor Sport en Bewegen. SBAII is een samenwerking tussen de hiervoor genoemde partijen, sport- en beweegaanbieders, onderwijsorganisaties, zorgpartijen, welzijnsorganisaties, het bedrijfsleven en andere partners. (Foto: Rob Voss)