Stedendriehoek

Sociaal vervoer terug met AutoMobiel

Vanaf augustus start in heel Apeldoorn een nieuwe, sociale vervoersdienst: AutoMobiel. Vrijwillige chauffeurs brengen inwoners vlot en voordelig van deur tot deur. Veel mensen met een gezondheidsbeperking en 65-plussers hebben niemand in hun omgeving om op terug te vallen voor praktische hulp of vervoer. Dat komt vooral omdat zij zelf niet meer mobiel zijn. Zonder vervoer raken deze mensen geïsoleerd van de maatschappij, waardoor grote sociale problemen kunnen ontstaan.

Tot eind vorig jaar kende de wijk Kerschoten een vorm van sociaal vervoer, verzorgd door vrijwilligers via de stichting Mobuur. Deze moest haar activiteiten staken omdat de subsidie voor 2021 niet werd verlengd. “Opgeheven bushaltes en een verminderd aantal buslijnen maken het probleem nog groter. Ook is met de nieuwe aanbesteding van het openbare vervoer het aantal lijndiensten drastisch verminderd. Openbaar vervoer is vrijwel verdwenen uit de wijken. Inwoners zonder eigen vervoer zijn hier de dupe van en komen hun huis bijna niet meer uit. De behoefte aan vervoer van huis naar bestemming blijft echter onverminderd hoog. AutoMobiel doet er wat aan. Met AutoMobiel blijven cliënten langer mobiel en kunnen ze blijven deelnemen aan activiteiten buitenshuis. Ze kunnen er ook mee naar de winkel, huisarts of bij een kennis op bezoek”, vertelt Gert Mulder, coördinator regio Apeldoorn voor AutoMobiel. “Onze chauffeurs halen u thuis op, helpen met de boodschappen, maken een praatje en zetten u weer netjes thuis af.”

Nederland telt ruim 1 miljoen mensen die in meer of mindere mate en door diverse oorzaken minder mobiel zijn. Dat is ongeveer 6% van de Nederlandse bevolking. Voor Apeldoorn als ‘gemiddelde stad’ zijn dat circa 10.000 inwoners, meest oudere wijkbewoners en mensen uit andere leeftijdsgroepen met een sociale indicatie, die behoefte hebben aan contact of bepaalde verplichtingen hebben.

Uit isolement

AutoMobiel is een aanvulling op het bestaande vervoersaanbod voor minder mobiele plaatsgenoten en biedt hen vervoer van deur tot deur. De vrijwillige chauffeur haalt wijkbewoners met een gesprek uit hun isolement, brengt ze op hun bestemming en zorgt ervoor dat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Het vermindert de druk op de omgeving, familie en/of mantelzorgers. AutoMobiel biedt chauffeurs ook een dankbare en zinvolle tijdsbesteding en brengt wijk- en buurtgenoten weer met elkaar in contact. Automobiel is in Apeldoorn door een aantal vrijwilligers met steun van de gemeente tot stand gebracht.

Cliënt en chauffeur worden gekoppeld op basis van vooraf gedefinieerde criteria, zodat de rit plezierig kan verlopen. Chauffeurs houden steeds voor ogen voor wie ze het doen. AutoMobiel heeft geen vervoerplicht. Als het niet lukt om een chauffeur voor een gewenst tijdstip te vinden, dan wordt dat tijdig meegedeeld aan de deelnemer. De planning van de rit en coördinatie met chauffeurs wordt door het Servicepunt Thuiswonen verzorgd.

Chauffeurs gevraagd

“Wij zoeken nog vrijwilligers die graag ritten willen maken met mensen die zelf niet of minder mobiel zijn. Zij kunnen zich melden bij Gert Mulder (coördinator), telefoon 06-37129390 en e-mail gertjemulder@gmail.com of bij Gerrit van Soest (chauffeur-coördinator), telefoon 06-13084010 en e-mail soest.bimbergen@hetnet.nl. “Het zijn over het algemeen maar korte ritten, maar o zo gezellig.”