Stedendriehoek

Slachtofferhulp lanceert campagne ‘Het witte balkje’

Slachtoffers hebben óók recht op privacy, vindt Slachtofferhulp Nederland. Daarom introduceert zij de campagne Het Witte Balkje. Dit balkje staat symbool voor de bescherming van de privacy van slachtoffers, omdat zij net zo veel recht hebben op privacy als verdachten.

De aandacht voor de privacy van het slachtoffer is de afgelopen jaren toegenomen. Toch wordt die privacy in de praktijk nog lang niet altijd voldoende beschermd. Adresgegevens kunnen bijvoorbeeld bij de verdachte terechtkomen als deze in de aangifte staan, maar ook medische gegevens kunnen openbaar gemaakt worden. De privacy van een verdachte moet beter beschermd worden, vindt Slachtofferhulp Nederland.

In het witboek ‘Privacy van het Slachtoffer: feit of fabel’ staan verschillende aanbevelingen om de privacy beter te beschermen. Zo moet het slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf worden geïnformeerd vóór het opnemen van de aangifte over privacybescherming, het slachtoffer moet bij aangifte altijd worden gewezen op het recht om een ander adres te kiezen en in zaken van seksueel misbruik van minderjarigen moet het uitgangspunt zijn dat de identiteit van het slachtoffer op de terechtzitting niet bekend wordt gemaakt. Van de medische rapportage, over psychisch letsel van het slachtoffer voor de onderbouwing van zijn vordering tot schadevergoeding, hoeven alleen de conclusies met de verdediging worden gedeeld. Ook als er geen bijzondere maatregelen zijn getroffen voor de privacy van het slachtoffer, kan toch vaker worden besloten dat privacygevoelige gegevens met terughoudendheid worden besproken in de rechtszaal. Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl.

Bron: Slachtofferhulp Nederland