Stedendriehoek

Samen werken aan talentontwikkeling scholieren

Foto: Yoran Fotografie

Foto: Yoran Fotografie

Openbare basisschool De Marke en het Apeldoornse techniekbedrijf Remeha, ontwikkelaar en fabrikant van klimaatoplossingen, starten via het Jeugdeducatiefonds een vierjarige samenwerking. Door de financiële steun van Remeha’s aandeelhouder Stichting Aandelen Remeha, wordt het voor het team van De Marke mogelijk om de talentontwikkeling van leerlingen breder te ontplooien en om de techniekthema’s binnen de school verder te ontwikkelen.

De lokale samenwerking is tijdens een kleine bijeenkomst in het bijzijn van burgemeester Ton Heerts gevierd. Remeha bekrachtigt de samenwerking door laptops voor thuisgebruik te overhandigen aan de leerlingenraad van De Marke. Het aanbieden van de laptops maakt onderdeel uit van een bredere en langdurige samenwerking. Naast de meerjarige financiële ondersteuning, krijgt de samenwerking ook een praktische invulling, waarbij leerlingen van De Marke de techniekthema’s ook in de praktijk kunnen ervaren tijdens bezoeken aan de Remehafabriek, op loopafstand van de school.

‘Geweldig initiatief’

Mariëtte Doornekamp van Stichting Aandelen Remeha: “Wij vinden onderwijs heel belangrijk, met name het stimuleren van de interesse in techniek. We vinden het daarom heel waardevol dat we kunnen bijdragen aan dit geweldige initiatief zo dichtbij.”

Inge Voncken, directeur van basisschool De Marke: “Certificering door het Jeugdeducatiefonds en de samenwerking met Remeha betekent voor De Marke dat alle leerlingen zonder problemen kunnen deelnemen aan activiteiten die het onderwijs en hun persoonlijke ontwikkeling raken. Leerkrachten kunnen extra activiteiten organiseren, gericht op de ontwikkeling van het talent van elke leerling. Ik ben trots dat er een zeer betrokken team naast mij staat, waarmee we dit – dankzij de steun van Remeha en het Jeugdeducatiefonds – kunnen realiseren.”

‘Helpen het verschil te maken’

De afgelopen maanden waren de scholen in Nederland gesloten vanwege de coronamaatregelen. Leerkrachten hebben tijdens de coronacrisis de tweedeling in de samenleving zien toenemen, waarbij de meest kwetsbare kinderen het hardst worden getroffen. Het Jeugdeducatiefonds heeft in deze periode 4.000 laptops verstrekt aan basisscholen in het hele land om het thuisonderwijs te ondersteunen. Het aanbieden van laptops voor thuisgebruik door Remeha is ook toekomstgericht een waardevolle ondersteuning.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: “Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang, zeker in de huidige tijd. Stress en zorgen in een gezin kunnen ertoe leiden dat er thuis weinig aandacht voor school is. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met Remeha basisschool De Marke kunnen helpen om het verschil te maken. Leerkrachten weten als geen ander wat nodig is. Samen proberen we de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.”

Close the Gap

Bij het aanbieden van de laptops is ook Close the Gap betrokken. Dit is een social enterprise uit België, die onder andere gebruikte laptops van bedrijven opknapt en verspreidt onder goede doelen zoals het Jeugdeducatiefonds.