Stedendriehoek

Roept de Gemeenteraad Apeldoorn de klimaatnoodtoestand uit?

APELDOORN – De gemeenteraad van Apeldoorn is op 30 mei door bezorgde inwoners opgeroepen om de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Deze inwoners deden dat met een petitie, die in totaal 754 keer ondertekend is.

Deze oproep is door inmiddels vijf raadsfracties (D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid) omgezet in een motie om tijdens de raadsvergadering van 13 juni inderdaad de noodtoestand voor het klimaat uit te roepen. Andere partijen worden nog gevraagd hierbij aan te haken.

Met de motie erkennen de ondersteunende partijen de diepe klimaatzorgen die bij veel inwoners van Apeldoorn leven. De recente zware regen- en onweersbuien die Nederland teisteren, onderstrepen de nabijheid en urgentie van klimaatverandering. Apeldoorn kan op elk moment met soortgelijke extreme weersomstandigheden te maken krijgen. Bovendien leiden de stijgende temperaturen tot hittestress, vooral bij jonge kinderen en ouderen in Apeldoorn. Ook vormen de toenemende periodes van droogte een risico voor de beschikbaarheid van drinkwater in ons beheersgebied, wat tevens leidt tot beperkingen in het sproeien van tuinen en landbouwgewassen binnen de gemeente.

Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand heeft geen juridische gevolgen en leidt niet tot nieuwe verplichtingen voor de gemeente en haar inwoners. Echter, deze stap symboliseert de urgentie om passende maatregelen te nemen om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. Met de motie geven de partijen gehoor aan de oproep van topman António Guterres van de Verenigde Naties. Eind 2020 riep hij overheden over de hele wereld op om in de strijd tegen klimaatverandering de noodtoestand uit te roepen.

In Nederland zijn meerdere steden Apeldoorn al voorgegaan, zoals Amsterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Rotterdam en Arnhem.