Stedendriehoek

‘Rekenkamercommissie veel meer dan een club van cijfers’

Ze is 52 jaar, gehuwd en moeder van twee studerende kinderen. En ze woont in de provincie Zuid-Holland. Dat laatste maakt het enigszins opmerkelijk dat Karin Meijer in januari van dit jaar is aangetreden als voorzitter van de rekenkamercommissie (RKC) van Apeldoorn. De commissie bestaat verder uit elf lokale raadsleden, één per politieke partij, die zich samen met Meijer buigen over onderzoeksonderwerpen die voor de gemeente relevant zijn.

Karin heeft iets met rekenkamers. Naast Apeldoorn heeft ze nog drie gemeenten onder haar vleugels. “Rekenkamercommissies zijn er binnen de gemeenten relatief kort; pas in de eerste jaren van de jaren 00 zijn die opgekomen. In Apeldoorn is dit bijvoorbeeld pas de tweede RKC. Ik wil hier ook gelijk het misverstand wegnemen dat een rekenkamercommissie alleen een ‘club van cijfers’ is. We zijn dus geen kascommissie, we zijn veel meer dan dat! Eigenlijk zouden we beter beleidsevaluatiecommissie genoemd kunnen worden.”

Toen ze solliciteerde naar deze functie in Apeldoorn, kende Meijer de stad al zoals vele buitenstaanders die kennen: “Als bezoeker en toerist, die getroffen is door de schitterende omgeving. Nu, inmiddels alweer tien maanden in functie hier, heb ik Apeldoorn ook leren kennen als een stad waar hard gewerkt wordt.” Qua rekenkamercommissie neemt Apeldoorn binnen haar netwerk bovendien een unieke positie in: “Ik ben het enige externe commissielid hier. In andere gemeenten telt de commissie meer externe leden, is die meer een samengestelde commissie met lokale raadsleden. Ook zijn er steeds meer rekenkamers die enkel externe leden hebben. Het voordeel van de constructie in Apeldoorn is dat de raadsleden de lokale situatie goed kennen en er sneller een beeld bij hebben waarmee we aan de slag kunnen gaan.”

Top-drie

In januari ging Karin Meijer enthousiast in haar nieuwe functie aan de slag, twee maanden later stond Apeldoorn en de rest van de wereld in het teken van corona. “Ik had net met een aantal mensen kennisgemaakt op het stadhuis, toen we allemaal ineens thuis kwamen te zitten. En nu weer natuurlijk. We zijn als commissie fysiek nog nauwelijks bij elkaar geweest, maar de zeswekelijkse vergaderingen online gaan goed hoor.” De rekenkamercommissie heeft zich tot doel gesteld om op gezette tijden onderzoek in gang te zetten rond relevante onderwerpen binnen de Apeldoornse samenleving. “De raadsleden overleggen met hun afzonderlijke fracties welke thema’s we kunnen oppakken. Daar selecteren we dan een top-drie uit in diverse beleidsterreinen. Voorwaarde hierbij is sowieso dat het onderzoek van toegevoegde waarde is voor het gemeentelijk beleid.”

Momenteel lopen er onderzoeken naar Toezicht & Handhaving en het Evenementenbeleid. “Bij het eerste onderzoek wordt bijvoorbeeld meegenomen hoe de BOA’s samenwerken met de politie, ook in de huidige coronatijd. In het onderzoek rond het Evenementenbeleid leggen we de voor- en nadelen van evenementen naast elkaar: bijvoorbeeld het plezier dat eraan beleefd wordt tegenover geluidsoverlast en parkeerproblemen. Die onderzoeken doen we niet zelf, maar besteden we uit aan een onderzoeksbureau. Wij trekken vervolgens onze conclusies uit het rapport en op basis daarvan doen we aanbevelingen aan het gemeentebestuur. Bij de uitkomst van een onderzoek houden we ook in ogenschouw: 1. hoe staat Apeldoorn ervoor? en 2. in het geval van Toezicht & Handhaving: hoe verhoudt de situatie in Apeldoorn zich tot de andere voor het onderzoek ingeschreven gemeenten? In elk onderzoek worden beleidsstukken bestudeerd en betrokkenen geïnterviewd, soms aangevuld met enquêtes.”

Transparant

Tenslotte wijst Karin Meijer er nog eens nadrukkelijk op dat de rekenkamercommissie er niet alleen voor het gemeentebestuur is maar zeker ook voor de inwoners van Apeldoorn. “We willen voor iedereen transparant zijn; ook de inwoners hebben recht op informatie over onze bevindingen. Die publiceren wij dan ook met enige regelmaat op de webpagina www.apeldoorn.nl/ter/gemeenteraad_apeldoorn/gemeenteraad-rekenkamercommissie.”

Wat doet de rekenkamercommissie van Apeldoorn?

Elke gemeente is bij wet verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. Hoe een gemeente dit invult en hoeveel budget de gemeente hiervoor vrijmaakt, verschilt.

De gemeenteraad van Apeldoorn wordt sinds 2003 ondersteund door een rekenkamercommissie. Deze commissie onderzoekt op allerlei gebied of het beleid van de gemeente effect heeft en of de gemeente het geld goed en doelmatig besteedt. De rekenkamercommissie stelt zelf vast wat zij onderzoekt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Zij brengt advies uit aan de gemeenteraad zonder een partijpolitiek oordeel.

Rapporten van de rekenkamer zijn openbaar, zodat inwoners kunnen zien wat hun gemeentebestuur doet en hoe goed dat gaat. Zo draagt de rekenkamer bij aan de publieke verantwoording. Het werk van de commissie gebeurt objectief en onafhankelijk.

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

Voorzitter: Karin Meijer

Leden:

 • Max van Oort (VVD)
 • Ben Hendrikse (Lokaal Apeldoorn)
 • José Bonenberg-Slagter (CDA)
 • Jeroen Slikker (D66)
 • Erik-Jan Aalbers (ChristenUnie)
 • Kees Boogaard (50PLUS)
 • Chris Schouten (PvdA)
 • Jan Kloosterman (SGP)
 • Arjan Groters (Partij voor de Dieren)
 • Milica Marinkov (Gemeentebelangen)
 • Edwin Hofman (Groei&Toekomst)

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.