Stedendriehoek

Re-integratie van langdurig zieke werknemers in tijden van corona

Na de maandenlange intelligente lockdown komt Nederland voorzichtig aan weer op gang. Dat betekent dat we ons normale leven stukje bij beetje weer kunnen oppakken. Maar het houdt ook in dat er steeds meer feiten aan het licht komen over de gevolgen van COVID-19. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen die in ernstige mate zijn getroffen door het coronavirus – en wellicht zelfs opgenomen zijn geweest op de intensive care – een lange periode nodig hebben om te herstellen. Voor een aantal van hen is het zelfs de vraag of ze ooit weer volledig op krachten zullen komen. Net zoals bij een andere langdurige ziekte gaat u als één van uw medewerkers langere tijd ziek is door de gevolgen van COVID-19, een re-integratietraject in. In dit artikel vertellen we u hoe dit traject er in tijden van corona uitziet.

Beperken van langdurig ziekteverzuim
In Nederland is sinds 2002 de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Die is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim van werknemers te beperken. Het draait binnen deze wet om de gezamenlijke inspanningen van de zieke medewerker, de werkgever en een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst om de medewerker in kwestie zo spoedig mogelijk weer aan het werk te krijgen. In het geval dat een werknemer door besmetting met corona langdurig ziek is geweest, wordt op dezelfde manier gezocht naar mogelijkheden om hem weer aan het werk te helpen. U kunt het beste een arbeidsdeskundige in de arm nemen wanneer er twijfel ontstaat over de re-integratie van een terugkerende medewerker. Het blijft immers lastig dat we over de gevolgen van het coronavirus op de langere termijn nog maar weinig weten.

Re-integreren op de arbeidsmarkt
Wat het extra complex maakt, is dat de coronacrisis ook wijzigingen heeft voortgebracht in de re-integratie na ander langdurig ziekteverzuim. Indien een bedrijf tijdelijk gesloten is geweest, kan dit het naar wens doorlopen van de onderdelen van het traject in de weg staan. De re-integratie in het eerste spoor kan hierdoor in het gedrang komen. Bij dit traject wordt naar een manier gezocht om de medewerker bij de huidige werkgever te laten terugkeren. Maar het kan ook het traject van tweede spoor re-integratie belemmeren. Als blijkt dat terugkeren bij de huidige werkgever in dezelfde of in een andere passende functie niet haalbaar is, treedt tweede spoor re-integratie in werking. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om uw medewerker hierbij te steunen of bij een andere werkgever te laten re-integreren.

Voorkom vervelende situaties
Als gevolg van COVID-19 stuit men ook daarbij de afgelopen maanden geregeld op de beperkingen. Het is bijvoorbeeld extra moeilijk om uitvoering te geven aan bepaalde onderdelen van het traject tweede spoor. Denk hierbij aan een proefplaatsing bij een potentieel nieuwe werkgever of het uitvoeren van vrijwilligerswerk om arbeidsritme op te doen. In dergelijke voorbeelden kan het nodig zijn om het traject op te schorten, te heroverwegen en bij te stellen. Wanneer u in deze uitzonderlijke tijden met dergelijke problemen wordt geconfronteerd, is het dus van groot belang om tijdig een arbeidsdeskundige in te schakelen. Op die manier kunt u vervelende situaties voor zowel uw medewerker als voor uzelf voorkomen.