Stedendriehoek

Rabobank Apeldoorn en omgeving zet zich in voor het behoud van clubs en verenigingen

Clubs en verenigingen hebben het door de coronacrisis moeilijk. Doordat leden niet of beperkt bijeen mogen komen, staat hun toekomstbestendigheid onder druk. Vanaf 31 augustus start het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport. Clubs en verenigingen worden dan opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank Apeldoorn en omgeving stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit. 

Campagne voeren

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Via de Rabo Bankieren app beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. Clubs en verenigingen die deelnemen, voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel en roepen Rabobank-leden op om via de app op hun initiatief te stemmen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van re-integratiecursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering. Zo zet Rabobank zijn netwerk in om clubs van elkaar te laten leren. Hiermee wil Rabobank iedereen een stem geven in het mooier en beter maken van zijn of haar club en de buurt.

Herstart van het club- en verenigingsleven

Clubs en verenigingen hebben het de afgelopen maanden zwaar te verduren gehad door de crisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging. “Nederland is kampioen verenigen. En dat is ons tijdens de coronacrisis best lastig gemaakt”, vertelt Sjoerd Scholte,  Directievoorzitter van Rabobank Apeldoorn e.o. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen grote financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Op alle fronten kunnen clubs en verenigingen dus een steuntje in de rug gebruiken. Meedoen aan Rabo ClubSupport is dus goed voor jouw club én geweldig voor de buurt.” In 2019 hebben 170 clubs en verenigingen van Rabobank Apeldoorn e.o. meegedaan met Rabo ClubSupport. Onder deze clubs werd € 110.000,- verdeeld.

Inschrijving gestart

Rabobank Apeldoorn e.o. roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven en ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Ook start er een landelijke campagne waar onder meer sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich vanaf 31 augustus tot en met 30 september inschrijven. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en begin november wordt bekendgemaakt welk bedrag de deelnemende clubs vanuit Rabo ClubSupport ontvangen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op Rabobank.nl/clubsupport.