Stedendriehoek

Raadsleden positief over herontwikkeling centrum Ugchelen, maar: ‘Het dorpse karakter moet behouden blijven’

Tijdens de digitale Politieke Markt wordt donderdag gesproken over het bestemmingsplan Molecatenlaan 15/Ugchelseweg 201 in Ugchelen. In november vorig jaar stond dit onderwerp ook al op de agenda. De beide genoemde adressen vertegenwoordigen overigens de gewenste herontwikkeling van het dorpshart van Ugchelen, die nu kan worden doorgezet nadat de voornaamste hindernis – een tankstation op het perceel Ugchelseweg 201 – is genomen. De eigenaar zet zijn bedrijfsvoering aan de rand van Ugchelen voort.

Het bestemmingsplan behelst een woongebouw met twintig appartementen aan de Molecatenlaan 15, de locatie van het al enige tijd leegstaande CODA-gebouw en negen patiowoningen op de plek van het tankstation. En dit alles zonder het ‘dorpse karakter’ van Ugchelen geweld aan te doen, maar de leefbaarheid van het centrum juist te verbeteren.

Danny Huizer (Foto: Rob Voss)

Danny Huizer, fractievoorzitter van GroenLinks, zag in 1965 in Ugchelen zijn eerste daglicht en hoewel hij al een jaar later op de arm van zijn moeder het dorp verliet om in Apeldoorn-Zuid te gaan wonen, is zijn band met Ugchelen nog sterk. “Ik fiets er vaak doorheen en doe er ook regelmatig mijn boodschappen.”

Voor hem is het voorliggende bestemmingsplan voor het centrum van zijn geboortedorp dan ook meer dan ‘slechts’ een politieke keuze. “Ik werk in de ouderenzorg en weet hoe belangrijk de leefbaarheid van een woonplek is. In dat kader ben ik tevreden dat eindelijk een paar knopen zijn doorgehakt, met onder meer de sloop van dat lelijke, leegstaande CODA-gebouw. Daarnaast hield de aanwezigheid van het tankstation jarenlang de herontwikkelingsplannen in een wurggreep, maar nu kunnen we mooie stappen maken. Met natuurlijk ook aandacht voor het groen in Ugchelen, voor de wandelpaden en de beken die daar stromen. Want met alleen een ruil van stenen voor stenen – woningen op de plek van een gesloopt pand en een tankstation – ben je er nog niet.”

Huizer herinnert zich nog goed de eerste samenkomst met dorpsbewoners in de Bronkerk. De eerste besprekingen over het plan. “Vanaf het begin zijn er voor- en tegenstanders geweest in het dorp, vanuit alle segmenten en leeftijdsgroepen. Maar ik denk dat we nu aanbeland zijn op het punt dat dit voor iedereen een winsituatie is.” Het appartementencomplex en de patiowoningen, Huizer en zijn fractie zijn verheugd dat die er komen. “We kampen in Apeldoorn – stad en de dorpen – met een woningtekort en daarom juichen we dit plan van harte toe. Wel hadden we graag gezien dat ook sociale-huurwoningen in het plan waren meegenomen, om meer jongeren een kans op een woning te verschaffen.”

Henk Verheul (Foto: Rob Voss)

Henk Verheul, raadslid voor het CDA, is blij met de voorgenomen herontwikkeling van het dorpshart van Ugchelen, maar betreurt de gang van zaken gedurende het traject: “Tijdens de Politieke Markt op 19 november heeft de wethouder de toezegging gedaan om nog eens met de omwonenden, dorpsraad en de projectontwikkelaar in gesprek te gaan. Ik vind het jammer dat die vervolggesprekken weinig tot niets hebben opgeleverd.”

“Niettemin is het positieve hiervan wel geweest dat de ontwikkelaar heeft toegezegd dat hij bereid is om aanpassingen te doen qua uitstraling, waardoor het toch iets meer een dorps karakter zal gaan krijgen. En vooral aan de zijde van de weg Markendoel is dat zeker wenselijk; we mogen het groen aan deze doorgaande weg niet vergeten, want we willen in Apeldoorn en de dorpen een comfortabele gezinsstad zijn. De bereidheid tot aanpassing van het plan geeft de bewoners nog een sprankje hoop dat het straks mee kan vallen. Voor mij geldt in ieder geval zeker: ‘eerst zien dan geloven’.”

Want het CDA plaatst, bij monde van Verheul, toch ook vraagtekens bij de omvang van het plan. “Is het allemaal niet wat te groot? De bewoners die straks naast het appartementengebouw zitten, hebben hun onvrede kenbaar gemaakt. Want ja, zij hebben misschien straks geen zon meer in hun tuin of woonkamer. De plannen worden dan ook niet unaniem toegejuicht door de inwoners van Ugchelen. De dorpsraad had het bestemmingsplan graag anders gezien, de ondernemersvereniging was dan weer wel tevreden. Maar het is sowieso wél goed dat het leegstaande CODA-gebouw wordt gesloopt ten gunste van woningbouw, want de belangstelling om in Ugchelen te wonen is groot.”

Milica Marinkov (Foto: Rob Voss)

Milica Marinkov, fractievertegenwoordiger van GB-Apeldoorn (voorheen: GemeenteBelangen), is zelf afkomstig uit een klein dorp in Servië en begrijpt als ‘ervaringsdeskundige’ dat Ugchelen hecht aan het behoud van het dorpse karakter. “Zo’n gemeenschap heeft een eigen cultuur, eigen gewoonten. Dat is de charme ervan, maar ook meteen de problematiek.”

Sinds 2018 maakt Marinkov deel uit van de lokale politiek: “En toen al speelde in de Politieke Markt de kwestie rond het tankstation in Ugchelen. Onze fractie heeft regelmatig telefonisch en fysiek contact gehad met inwoners van Ugchelen en dit bestemmingsplan is niet wat zij allemaal willen. Zij zijn niet tegen woningbouw, maar hebben behoefte aan voorzieningen voor alle woonklassen. Daar zijn wij het mee eens; het is niet goed dat je in de gemeente Apeldoorn liefst tien jaar ingeschreven moet staan voordat je eindelijk een huurwoning krijgt. Wij hebben daarnaast de opdracht om statushouders te huisvesten, dus ook daarmee dient rekening te worden gehouden bij (nieuw)bouwplannen. Er hadden, menen wij, dan ook sociale-huurwoningen in het plan kunnen/moeten worden opgenomen.”

De betrokken partijen hebben gedurende het traject ook niet goed gecommuniceerd, zegt Marinkov. “De dorpsraad en andere bezwaarmakers zijn bang dat Ugchelen een soort woonwijk van Apeldoorn gaat worden. Maar dat mag niet gebeuren. Naast het behoud van het dorpse karakter moet er daarom ook aandacht zijn voor het groen in Ugchelen. Dat je er even rustig op een bankje kunt zitten en genieten van de omgeving.” En ja, ook Marinkov is enthousiast over het verdwijnen van het leegstaande CODA-pand: “Een leeg gebouw is een dood gebouw. Het plan dat er ligt biedt zeker nieuwe kansen: het oogt mooi en levert werkgelegenheid op. Het liefst zien wij echter dat de plannen alsnog worden gesplitst; daarom stemde GemeenteBelangen eerder ook als enige partij tegen het coördinatiebesluit dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Maar wij laten dit plan pas passeren als het nog wordt aangepast na nieuw overleg met dorpsraad en omwonenden. En nogmaals: liefst ook met méér groen!”

Digitaal inspreken

In verband met de coronamaatregelen vergadert de gemeenteraad digitaal en niet vanuit het stadhuis. Alle vergaderingen zijn live te volgen via apeldoorn.nl/gemeenteraad. Wilt u inspreken tijdens de Politieke Markt-vergaderingen van de gemeenteraad? Dit kan op twee manieren: stuur uw schriftelijke inspraak via e-mail naar de Raadsgriffie. Het e-mailadres is: otgriffie@apeldoorn.nl. Vermeld uw naam, adres en het onderwerp. U kunt ook via Microsoft Teams digitaal inspreken tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Dit kan via e-mail (otgriffie@apeldoorn.nl) of door te bellen met de Raadsgriffie op 055-5801298. Aanmelden voor inspreken kan tot en met donderdag 16.00 uur, voorafgaand aan de vergaderingen.

Dank

Net als op andere plekken in Nederland waren er helaas avondklokrellen in Apeldoorn. Als gemeenteraad betreuren wij het dat een klein groepje mensen voor overlast en schade zorgt. De gemeenteraad bedankt de Apeldoornse hulpverleners, brandweer, politie en boa’s voor hun adequate inzet. En natuurlijk hopen we dat het ook de komende periode rustig zal blijven in ons mooie Apeldoorn!