Stedendriehoek

Raadsleden bundelen de krachten in Regio Stedendriehoek

STEDENDRIEHOEK – De gemeenteraden in onze regio gaan de samenwerking aan binnen een Regionale Adviescommissie. Daarom kwamen raadsleden uit Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen vorige week samen om de uitdagingen van de regio aan te pakken door gemeenteraden beter te betrekken bij regionale ontwikkelingen. Aan commissievoorzitter Marleen van der Meulen (zie foto), raadslid uit Lochem, werd gevraagd hoe het ervoor staat.

Waarom samenwerken in de Regio Stedendriehoek?

“Gemeenteraden worden steeds vaker door provincie en Rijk aangemoedigd om regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan. De raadsleden van onze gemeenten zullen samen moeten overleggen over de toekomst van de regio. Als wij elkaar inspireren om de veranderingen te realiseren, draagt dit bij aan een sterker en effectiever bestuur. Dit gaat alleen samen met onze onderwijsinstellingen en ondernemers. Voorzitter Jan Terlouw van de regionale Strategic Board (naam van het gesprek tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) had het over de kansen van de regio. En vanuit het regiobestuur benadrukte Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, dit nog eens.”

Wat gaat deze Raadsadviescommissie precies doen?

“In deze commissie krijgen straks twee raadsleden per gemeente zitting, met twee plaatsvervangers om de continuïteit te waarborgen. De RAC is geen politiek orgaan, dus gaat het niet om zeggenschap en bevoegdheid, maar om informatie en advies. Dus hoe, wanneer en welke onderwerpen aan de raden worden voorgelegd. Voorheen was de regio echt iets voor het college van B&W, waardoor het toch wat op afstand stond. Terwijl de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en de belangen groot zijn. Daarom is het goed dat er raden nu beter aangehaakt zijn. De raadsadviescommissie (RAC) speelt straks dus een cruciale rol in het voorbereiden van de politieke besluitvorming en het geven van adviezen vanuit de raden aan het bestuur van de regio.”

Waar ging de Raadsconferentie van vorige week over?

“Hierbij zijn de raadsleden op hoofdlijnen bijgepraat over wat er in de regio speelt en gaat spelen. Het gaat dan onder andere over de herijking van de Regionale Energie Strategie (RES). Als raadsleden elkaar kennen en van elkaar leren, kunnen zij hun kaderstellende en controlerende taken beter uitvoeren. Er komt namelijk erg veel op ons af. Zo zullen er in onze regio veel nieuwe huizen gebouwd worden en economische activiteiten ontplooid worden. En hoe gaan wij dit allemaal doen? De energietransitie, die veel ruimte vraagt, speelt daarin een grote rol. Hoe houden wij oog voor het behoud en verbetering van natuur en biodiversiteit? Een complexe puzzel.”

Hoe kijk jij terug op de afgelopen periode en hoe zie jij de toekomst van de RAC?

“Democratisch gekozen volksvertegenwoordigers moeten goed hun werk kunnen doen. Bij een groeiend belang van de regio wordt er dus ook meer van ons gevraagd. De RAC helpt bij onze gezamenlijke koers en markeert dus een belangrijke nieuwe stap voor het democratische proces in de regio. Een intensievere samenwerking tussen raadsleden ligt aan de basis van een toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling. Gezamenlijk moet het zeker lukken deze uitdagingen goed aan te gaan.”