Stedendriehoek

Proef met snelheidsverlaging bij Kanaal Zuid

De gemeenteraad heeft op 1 april een motie aangenomen om als proef de maximum snelheid langs Kanaal Zuid op het hele traject terug te brengen naar 60 kilometer per uur. Deze proef vindt plaats vooruitlopend op de uitkomsten van een breder onderzoek naar maatregelen die de verkeersveiligheid op Kanaal Zuid kunnen verbeteren.

Aanleiding voor de motie waren meerdere ongevallen. Het college van B&W heeft besloten om in lijn met de opdracht van de raad zo snel mogelijk het verkeerbesluit te nemen om de snelheidsverlaging door te voeren. Het college volgt hierbij het gebruikelijke proces rond verkeersbesluiten. Dat betekent dat de maatregel ingevoerd wordt nadat de bezwarentermijn van zes weken voorbij is. De proef duurt tot eind 2021 en tijdens de proef zal gekeken worden wat de effecten zijn op de snelheid, verkeersintensiteit, ongevallen en inhaalbewegingen. Op deze punten zal voorafgaand aan de proef een nulmeting plaatsvinden.

Op dit moment is de snelheidslimiet op Kanaal Zuid op de meeste plekken 80 kilometer per uur en op kruispunten en enkele andere plekken 60 kilometer per uur, in combinatie met ondersteunende maatregelen zoals plateaus of markeringen. Kanaal Zuid is een zogenoemde ‘gebiedsontsluitingsweg’ die veel gebruikt wordt. Bij zo’n weg is de standaard limiet 80 kilometer per uur. Op het hele traject geldt een inhaalverbod, met uitzondering van landbouwvoertuigen en brommobielen. Deze mogen op een aantal plaatsen wel ingehaald worden.