Stedendriehoek

Praten met Forum 1718 over veranderingen in de zorg

APELDOORN – Burgers, organisaties, overheid en gemeenteraad gaan in diverse bijeenkomsten met elkaar in gesprek over ervaringen met de veranderingen in de zorg. Deze reeks wordt gehouden onder de naam Forum 1718.

De aanleiding voor deze bijeenkomsten zijn de grote veranderingen in de zorg, de ondersteuning en de verpleging. Veel burgers hebben daar dagelijks mee te maken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners. Verpleging, persoonlijke verzorging en langdurige zorg zijn geregeld in de Zorgverzekeringswet. Het doel van de verandering was een omslag te maken naar zorg dichtbij: meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders, waardoor de zorg goedkoper zou worden.Eigen verantwoordelijkheid, meer financieel bijdragen en oplossingen door burgers en hulp door mantelzorgers staan voorop. Het is belangrijk dat mensen die zorg en hulp krijgen, die ze nodig hebben.

 

De zorg moest anders, goedkoper en beter. Is dat gelukt en wat zijn uw ervaringen?
Wat kunnen we leren uit deze ervaringen en wat moet verbeterd worden? Dat zijn de centrale vragen tijdens de bijeenkomsten. Verschillende thema’s komen aan de orde, die steeds worden ingeleid door mensen die weten waarover ze het hebben. Uit eigen ervaring, als mantelzorger, vrijwilliger of professional. Iedere ‘meeprater’ krijgt ruimschoots de gelegenheid een inbreng te leveren. Het resultaat van alle bijeenkomsten wordt gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraad, (belangen)organisaties en bedrijfsleven, zodat zij daarmee aan het werk kunnen in het belang van de burgers en de lokale samenleving.

 

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Brotherwood, op verzoek en met medewerking van de gemeente en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Zie voor het programma de website www.brotherwood.nl. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Simon Boon, telefoon 06-39496078 of met Herman Waagmeester, telefoon 06-22206916.