Stedendriehoek

‘Positieve reacties op gastlessen voor 3FM Serious Request’

APELDOORN – Volgende maand is het zover, de start van 3FM Serious Request. Van maandag 18 tot en met zondag 24 december zitten de 3FM dj’s in het Glazen Huis non-stop muziek te draaien voor het goede doel. Maar voor het zover is, zijn de promotievrijwilligers van het Rode Kruis druk bezig om meer bekendheid en bewustwording te creëren over het gekozen doel van dit jaar: de stille ramp.

“We hebben voor de klassen 1 tot en met 4 een speciale puzzelles ontwikkeld, omdat uitleg vanaf een PowerPointpresentatie voor zulke jonge kinderen vaak lastig is”, vertelt Rode Kruis-projectleider Margot Walraven. “De promotievrijwilliger gaat op een interactieve manier met de kinderen aan het knutselen, om ze zo mee te nemen in de stille ramp van dit jaar. Voor groep 5 wordt er wel weer gebruik gemaakt van een PowerPointpresentatie met filmpjes en afbeeldingen.”

Groep 4
De Rode Kruis-vrijwilligers Piroschka Beun en Marije Salentijn zijn in dit kader aanwezig op basisschool Hertog van Gelre in Apeldoorn. “Het Rode Kruis helpt mensen in nood”, vertelt Marije. “Dat kan zijn door een natuurramp of door oorlog. Van maandag 18 tot en met zondag 24 december staat het Glazen Huis op het Marktplein in Apeldoorn. Ze halen dit jaar geld op voor het doel ‘Breng ze weer samen’. Met het geld wil het Rode Kruis ouders en kinderen herenigen die elkaar door een ramp of conflict zijn kwijtgeraakt. Wereldwijd gaat dit om meer dan vier miljoen familieleden.”

Marije begint met een korte introductie over het Rode Kruis en 3FM Serious Request. Ze deelt een aantal vellen papier uit waar puzzelstukjes op staan. De leerlingen kijken haar vragend aan. ‘Wat moeten we hier mee doen?’ In groepjes gaan de kinderen de puzzelstukjes uitknippen en bij elkaar leggen. De verschillende platen vertellen samen een verhaal over wat de stille ramp inhoudt. Enthousiast beginnen de kinderen te knippen. De een doet dat heel netjes, de ander wat chaotisch.

De Hertog van Gelre-basisschool is de eerste school waar Marije een gastles geeft. Hoewel sommige kinderen nog te jong zijn om goed te begrijpen wat de stille ramp inhoudt, merkt Marije wel dat ze meeleven met de slachtoffers. “De kinderen begrijpen dat we geld nodig hebben. Ze willen op allerlei verschillende manieren geld ophalen. Dat is leuk om te zien.”

Groep 5
Vanaf groep 5 wordt er niet meer geknutseld. Enschedese Piroschka geeft een presentatie met filmpjes, foto’s en een videoquiz. Er wordt aandachtig geluisterd door de groep 5-leerlingen. “Er wordt heel positief gereageerd op de gastlessen”, vertelt Piroschka. “Ik ben dit jaar al bij meerdere scholen geweest, waaronder bij het ROC Aventus in Apeldoorn. Hoewel ik veel vertel, probeer ik er toch altijd wel iets actiefs van te maken door de leerlingen aan het einde te laten staan en mee te laten dansen op de muziek.”

Het Glazen Huis werd in 2004 geïntroduceerd in Utrecht. Vanaf 2007 is het Glazen Huis ook te vinden in andere Europese landen. Vorig jaar stonden ze in Breda, waar ruim 8,7 miljoen euro opgehaald werd voor de stille killer: longontsteking.

De gastlessen worden op basisscholen, middelbare en hogescholen gratis aangeboden. Kijk voor meer informatie op www.3fm.nl/school