Stedendriehoek

‘Plaatsing bij voorkeur op bedrijventerreinen en langs de snelweg’

Peter Kranenburg (ChristenUnie): “Als overheid de zaken niet mooier afschilderen dan ze daadwerkelijk zijn.”

Lilian Haak (Groei & Toekomst): “Als je als gemeente voorwaarts wilt, kun je helaas niet iedereen blij maken.”

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en Provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties in de Cleantech Regio samengewerkt aan de concept Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens de Politieke Markt Apeldoorn (PMA) van donderdag 17 september wordt de concept RES uitvoerig besproken. Lilian Haak (Groei & Toekomst) en Peter Kranenburg (ChristenUnie) geven hier alvast een voorzetje.

In de RES zijn drie zoekgebieden opgenomen waar grootschalige opwek door middel van windenergie mogelijk kan plaatsvinden, die ook spelen op het grondgebied van de gemeente Apeldoorn. Voor zonneparken sluit de concept RES aan op het gemeentelijke beleid van het ‘Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken’. Het concept-bod is dat in onze regio, tot 2030, vastgestelde hoeveelheden zonne- en windenergie worden opgewekt. Als het gaat om windenergie, is gebleken dat er een voorkeur bestaat voor koppeling aan infrastructuur/bedrijventerreinen en een afkeur voor verrommeling c.q. grote spreiding van losse windturbines. Deze voorkeuren zijn mede reden om te kiezen voor het werken met een beperkt aantal zoekgebieden en groepen windturbines (clusters).

Industriële activiteit

Lilian Haak, fractievoorzitter van de partij Groei & Toekomst, haakt meteen in op deze voorkeur. “Om te beginnen wil ik zeggen dat ik een goed gevoel heb bij de grote lijnen van de concept RES. Maar wat betreft het windmolenvraagstuk ben ik heel duidelijk: het opwekken van energie is een industriële activiteit en hoort daarom ook te gebeuren op of nabij bedrijventerreinen. Dat doen we niet in woonwijken of dorpskernen. En als er ruimte voor is, mogen ze zeker ook langs de snelweg, maar ook niet dichterbij dan honderd meter van waar mensen wonen.”

En natuurlijk, Haak begrijpt ook wel dat de ideale situatie van windturbines uitsluitend in industriegebieden en langs de snelweg niet overal haalbaar zal blijken. “Maar dan nog kun je wel spelen met de minst ingrijpende opties. Daarmee bedoel ik dat er niet op alle geselecteerde locaties tegelijk wordt gestart met het plaatsen van windturbines, maar begonnen wordt op de minst bezwaarlijke plekken. Uiteraard wil ook ik dat de energiedoelstellingen die er liggen, worden behaald, maar je kunt niet in de toekomst kijken. Misschien staan we er over twee jaar wel zo goed voor, dat de invulling op de minder gewenste locaties kan worden aangepast.”

Haak heeft tijdens de inwonersbijeenkomsten de emoties gezien die de plaatsing van windmolens bij veel mensen oproept. “De gemeenteraad luistert ook goed naar de inwoners, maar als je als gemeente voorwaarts wilt, kun je helaas niet iedereen blij maken. Wij zijn nu eenmaal geen individuele belangenbehartigers. De gemeenteraad heeft immers één primair doel: het besturen van de stad. En dat proberen we naar eer en geweten zo goed mogelijk te doen!”

Beperkte invloed

Peter Kranenburg, fractievertegenwoordiger voor de ChristenUnie, noemt de RES een ‘log onderwerp’. “Landelijke afspraken zijn teruggebracht naar een regionale invulling voor zeven gemeenten. Dan begrijp je al dat we als één gemeente slechts een beperkte invloed hebben op de concept RES. Waar ik wel tevreden over ben, is dat we al ruimschoots de tijd hebben genomen om de inwoners van Apeldoorn hierbij te betrekken middels speciale informatiebijeenkomsten. De samenleving is dus inmiddels reeds voldoende gelegenheid tot inspraak gegeven. Maar dat is nog lang niet klaar: we staan pas aan het begin van het meedenkproces en we blijven hen erbij betrekken. We hebben de inwoners immers nog hard nodig in het meedenken. En dat is ook belangrijk, want het gaat hier niet puur om windmolens en zonnepanelen, maar om Apeldoorns beleid voor de komende jaren. Het energieverbruik gaat heel Apeldoorn aan, en logischerwijs hebben de mensen in het centrum van de stad minder last van windturbines dan de mensen in het buitengebied.”

Want de geplande verduurzaming is noodzakelijk, weet ook Kranenburg. “We moeten als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen en energie opwekken. Windenergie is in dit kader een goede keuze, net als zonneparken, ook al moet je hiervoor als gemeente soms vruchtbare landbouwgrond opgeven. En ja, we hebben als overheid de plicht om onze inwoners zo min mogelijk te belemmeren, maar daar kunnen we ons niet blind op staren. Als er belemmeringen zijn om de windturbines op industrieterreinen of langs de snelweg te plaatsen, dan moet je soms ook minder populaire maatregelen nemen zoals plaatsing nabij dorpskernen of woonwijken. Het belangrijkste in dezen is transparantie; dat de inwoners weten waar ze aan toe zijn en dat wij als overheid de zaken niet mooier afschilderen dan ze daadwerkelijk zijn. De realiteit is dat dit pijnpunten oplevert bij een groep inwoners en daar mogen we als gemeenteraad zeker niet te lichtzinnig mee omspringen.”

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag, neemt u dan contact op met de raadsgriffie, via telefoonnummer 14 055 of via e-mail: politiekemarkt@apeldoorn.nl.

Blijf op de hoogte

Blijf dagelijks op de hoogte van alles waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt via Facebook en Twitter.