Stedendriehoek

PCBO Koningin Juliana in Apeldoorn sluit definitief haar deuren

Vorige week hebben de ouders van PCBO Koningin Juliana definitief te horen gekregen dat de school gaat sluiten en er voor het bestuur van PCBO Apeldoorn geen mogelijkheden meer zijn om de school open te houden.

In de afgelopen jaren zakte het leerlingenaantal van de KJS naar 92 leerlingen en valt daarmee (al voor een aantal jaren op rij) onder de opheffingsnorm van de gemeente Apeldoorn. Onderzoek dat is uitgevoerd, met daarbij aanvullend onderzoek, geeft de Raad van Bestuur van PCBO Apeldoorn nauwelijks perspectief op een stabiel en hoger leerlingenaantal voor deze school.

Het leerlingenaantal is al enkele jaren een aandachtspunt en ondanks diverse (organisatorische) activiteiten heeft dit niet tot een structurele toename van leerlingen geleid. Te weinig leerlingen op een school is van invloed op de onderwijskwaliteit, de mate waarin leerkrachten kinderen passende begeleiding kunnen krijgen en ook de sociale context waarin kinderen groot worden. Samen met het dalende aantal leerlingen, minder kinderen in de wijk en een groot aantal basisscholen in de gemeente Apeldoorn, heeft dit geleid tot het besluit de school te sluiten. De kinderen maken dit schooljaar nog af op de KJS en starten het nieuwe schooljaar op een andere, nieuwe basisschool.

Begeleiding bij overstap

De overstap van alle leerlingen en medewerkers naar een nieuwe school of werkplek wordt intensief begeleid. In afstemming met de MR zijn deze stappen in de afgelopen weken al wel genomen om te zorgen dat dit op tijd plaatsvond. Er is een informatiebijeenkomst voor ouders geweest over de mogelijke keuze van omliggende scholen, er zijn individuele gesprekken geweest met ouders (en leerlingen) en ouders hebben de keuze voor een vervolgschool mogen aangeven. Door een zorgvuldig overstapproces is het gelukt de kinderen allemaal op één van hun voorkeursscholen te plaatsen. Broertjes en zusjes blijven bij elkaar. Na de meivakantie zal het voorbereiden van het afscheid van de school starten en maken alle leerlingen kennis op hun nieuwe school. Alle medewerkers van de KJS blijven werken bij PCBO Apeldoorn en hebben een nieuwe werkplek gevonden op de andere scholen van PCBO.

Timing sluiting

Een school sluiten is een moeilijk besluit om te nemen. Kinderen hebben een fijne, vertrouwde plek om te groeien en ontwikkelen, leerkrachten voelen zich thuis op de KJS. Zeker de betrokkenheid waarmee leerlingen en ouders zich nog hebben ingezet om het tij te doen keren, gaat de Raad van Bestuur van PCBO niet in de koude kleren zitten. Ook de context van de afgelopen maanden met onderwijsonzekerheid in deze coronatijd, draagt daar niet aan bij. Toch is de sluiting geen momentopname en neemt de Raad van Bestuur dit besluit in relatie tot alle scholen van PCBO en vanuit de toekomstvisie als onderwijsorganisatie. Hoe moeilijk het besluit ook is, het is genomen met vertrouwen in het algehele basisonderwijs in Apeldoorn.