Stedendriehoek

Partij voor de Dieren opent gifmeldpunt

APELDOORN – “Het is lente en dus kleuren de velden…niet met prachtige kleuren van wilde bloemen maar oranjegeel door het gebruik van glyfosaat door boeren om de akkers dood te spuiten. Letterlijk. Glyfosaat stopt de groei van ongewenste planten, grassen en onkruid maar doodt ook het bodemleven. Bovendien komt deze kankerverwekkende stof zo ook in ons drinkwater terecht”, aldus Maaike Moulijn, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn.

Alarmbel

De Partij voor de Dieren trekt al jaren aan de alarmbel en wil een onmiddellijk verbod op het gebruik van deze en alle andere bestrijdingsmiddelen in de landbouwsector. “We stelden diverse malen het gifgebruik aan de kaak middels schriftelijke vragen en we organiseerden tijdens de coronacrisis een interessant Webinar samen met de mensen van Stichting Meten is Weten. Tijdens deze online bijeenkomst bleek dat heel veel mensen zich enorme zorgen maken over het gifgebruik in hun directe leefomgeving. In Wenum Wiesel heeft een actiegroep een gifonderzoek laten doen. Daaruit bleek dat heel veel soorten gif, ook illegale soorten, werden gevonden, ook op grote afstand van de akkers.”

Meld gifgebruik

De Partij voor de Dieren wil dat Apeldoorn meer gaat doen om gif te bestrijden. “Om de problematiek in kaart te brengen, kunnen inwoners gifgebruik melden. Maak een foto van een veld waar gif is of wordt gebruikt en geef de locatie door via het sturen van een mail aan: pvdd@apeldoorn.nl. Ook zorgen kunnen doorgegeven worden. De zorgen en inventarisatie worden gedeeld met de burgemeester en de gemeenteraad. Voor meer informatie, zie: apeldoorn.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-opent-gifmeldpunt.